Annons

Luckra inte upp föräldraskapet

Nedvärdera inte familjelivet ytterligare.
Ledare • Publicerad 5 april 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Regeringens reformvilja kan leda till mer frånvarande föräldrar.
Regeringens reformvilja kan leda till mer frånvarande föräldrar.Foto: Gorm Kallestad/TT

I en intervju med socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i tidningen Mama diskuteras familjers ökade utgifter. Där framkommer det att regeringen och Sverigedemokraterna ser över hur man kan öka föräldraförsäkringens ”flexibilitet”. Den behöver ”moderniseras” i takt med att ”familjer ser olika ut och får olika vanor”, så det blir lättare för mödrar att återgå till jobbet och göra karriär.

Det var onekligen positivt kodade formuleringar. Men vad det konkret syftar på är att föräldrar ska kunna överlåta föräldraledighetsdagar åt släktingar, vänner och bekanta. Dessa ska alltså kunna vara hemma som ”föräldralediga” med barnen, medan föräldrarna i stället fortsätter att arbeta. En ekonomisering av systemet som verkligen sätter fingret på den bland många så förhärskande prioriteringen av jobb och karriär framför familjeliv.

Annons

Behövs det verkligen mer av den varan i Sverige? Är det inte snarare motsatsen som många föräldrar önskar sig, en livssituation där det är enklare att faktiskt tillbringa tid med sitt barn?

Det är förstås positivt om mor- och farföräldrar umgås med sina barnbarn. Och för många av Sveriges barnfamiljer är släktingars, grannars och vänners hjälpande hand redan i dag en viktig en faktor för att lösa vardagens planering.

”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn, som det brukar sägas. Men inga kan ersätta barnets föräldrar.”

Många är de som under uppväxten har passats av grannen efter skoldagens slut innan föräldrarna kommit hem, som tagits hand om av sina morföräldrar när den ensamstående mamman behövt arbeta, eller som har fått övernatta hos familjens goda vänner när föräldrarna behövt resa bort.

Men att förändra föräldraförsäkringen till ett slags kuponger som fritt kan delas ut efter önskemål till andra individer vore att luckra upp hela systemet. Föräldraförsäkringen är till för barnen, så att de får tillbringa sin första tid på jorden i hemmets trygga vrå tillsammans med föräldrarna. Det underlättar och gynnar anknytning mellan barn och förälder. Att för föräldrarnas karriärers skull frikoppla föräldraförsäkringen vore att göra barnen en otjänst.

Därmed inte sagt att det inte kan finnas konkreta fall med visst behov av just ”modernisering och flexibilitet”. Tidigare reformer har gjort det möjligt för även bonusföräldrar att vara föräldralediga med en partners barn, och med införandet av den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen kan en ensamstående förälder låta en närstående vårda ens sjuka barn.

Men att luckra upp föräldraförsäkringens koppling till de faktiska föräldrarna skulle i praktiken förvandla systemet till en skattefinansierad lösning för barnvakter. Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn, som det sagts. Men ingen kan ersätta barnets föräldrar.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons