Annons

M borde klara rättighetsdebatten

Surrogatmöjligheterna innebär ingen rätt till att bli förälder.
Ledare • Publicerad 19 juni 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

I samband med Svt:s dokumentärserie i tre delar om surrogatmödraskap lyftes frågan till debatt mellan Socialdemokraternas och Moderaternas kvinnoförbund. Det var en god påminnelse om att det faktiskt kan bli politik av saken. Regeringens största parti Moderaterna är för att surrogatmödraskap skall bli tillåtet i Sverige.

Annons

Öppna Moderater hade inför riksdagsvalet 2022 ”För allas rätt att bli föräldrar” och ser frågan som en viktig lösning på queerpersoners barnlöshet.

Men det är viktigt att Sveriges stora borgerliga parti, känt för att vara ett idéparti, låter surrogatfrågan präglas av principer.

Till att börja med: det finns ingen som helst rätt att bli förälder. Varken homo- eller heteropar har rätt till barn. Det är inte svårt att inse att en sådan rätt snabbt skulle leda till omänskliga följder. Ännu värre än de som redan präglar surrogatbranschen, som präglas av ett sådant tänkande. Heteropar har förstås betydligt bättre förutsättningar till att skaffa barn, många klarar det utan att be samhället om hjälp, men det är ändå ingen rättighet.

Sveriges största borgerliga parti borde klara av surrogatfrågan bättre.
Sveriges största borgerliga parti borde klara av surrogatfrågan bättre.Foto: Allison Joyce

Rosengrens ord om påtryckningar är intressanta. Sannolikt hänvisar han till situationen kring aborter eftersom tillgång till abort är en grundmurad del av sexuell hälsa i vårt samhälle. Men surrogatmödraskap handlar inte om det, och barnlycka skall förstås inte byggas på att någon utsätts för påtryckningar.

Josefin Malmqvist, ordförande i Moderaternas kvinnoförbund, argumenterade i debatten för kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Samtidigt driver förbundet på för hårdare lagstiftning för att skydda kvinnor som hamnat i prostitution. På det området är risken för utnyttjande tillräckligt uppenbar för Moderaterna, men tydligen inte inom surrogatbranschen.

För det är just genom förbud mot surrogatmödraskap som kvinnors rätt till sina egna kroppar hävdas. Moderaternas linje om ett altruistiskt surrogatmödraskap är bedräglig och, enligt Rosengren, inget skydd mot att människor utnyttjas.

Det är givetvis orealistiskt att se framför sig att moderna människor, som knappt kan äga en sommarstuga tillsammans med sina syskon utan att bråka, skulle klara av att skaffa barn tillsammans med syskon utan konflikter och outtalade förväntningar.

Vi befinner oss i en brytningstid där stora delar av världen fortfarande tvingas rätta sig efter biologiska faktum kring mänsklig fertilitet, samtidigt som andra brutit sig loss eller åtminstone vidgat ramarna. Det handlar om möjligheterna till att förlänga tiden för fruktsamhet eller att helt enkelt hyra in den.

Men än så länge är det svårt att göra detta utan att det går ut över någon annan, surrogatmodern har en relation till barnet innan de genetiska föräldrarna har det. Varför inte visa lite solidaritet med människorna som är fast i den gamla världen? Varför bygga sin familjelycka på andras uppoffringar?

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons