Man måste motivera

Ledare Artikeln publicerades

Regeringen har beslutat att inte förlänga Id-kontrollerna vid Sveriges gräns mot Danmark. Beslutet kom bara en vecka innan tidsperioden för de tillfälliga insatserna löper ut. Det är dock osäkert om det är så mycket av ett beslut egentligen. Det har kommit indikationer från EU-kommissionen om att Sveriges system för id-kontroller inte varit kompatibelt med EU-rätten.

Regeringen har alltså försökt koka soppa på en spik. Miljöpartiet välkomnar beslutet som innebär att asylsökande utan id-handlingar återigen kan ta sig in i landet och därmed söka asyl. Även företrädare för Centerpartiet är positiva.

Mest välkommet är det förstås bland malmöiter som arbetar i Köpenhamn och asylsökande som inte är intresserade av att söka asyl i europeiska länder med mindre generösa välfärdssystem än Sveriges. Det skall dock sägas att regeringen även skärper gränskontrollerna, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Maria Ferm beskriver det som att fokus nu ligger "på att stoppa vapen, inte människor". Hon har kanske missat att sju av tio illegala vapen förs in i landet via posten och att tullen inte är involverad i regeringens nya plan.

För ett år sedan rapporterade Migrationsverket att det fanns mellan fyrahundra- och sexhundratusen migranter i Tyskland som avstått från att söka asyl i landet. Myndigheten menade att en faktor till detta var att många avvaktade för att se om man kunde komma till ett bättre mottagarland. Sedan dess har Sverige infört tillfälliga lagar som skärper reglerna för anhöriginvandring och permanenta uppehållstillstånd. Någon uppföljning av uppgiften har dock inte skett. Hur stor är gruppen i dag? Väntar de på att gränsen skall öppnas?

Det sades det inget om under regeringens presskonferens. Ministrarna nöjde sig med att konstatera att antalet asylsökande legat på runt femhundra per vecka under en längre tid. Däremot medgav man att omvärldsläget är oklart och att man är beredd att återinföra id-kontrollerna snabbt om det skulle behövas. Tyskland och Danmark har inte visat något intresse av att hindra migranter från att röra sig ut ur länderna. Ländernas gräns lär alltså öppnas.

Det är välkommet att arbetspendlarna mellan Malmö och Köpenhamn får kortare restid. Det vore dock bra om regeringen tog sig tid att grundligt motivera varför man tror att den nya ordningen kommer att fungera. Rejäla gränskontroller kommer att få positiva effekter men det kommer inte att begränsa möjligheterna för asylsökande utan id-handlingar. När de möter gränskontrollen är Sverige skyldigt att erbjuda dem asyl om de ber om det.

Varför nöjer man sig med ytliga hänvisningar till att "andra åtgärder gör att id-kontrollerna kan upphöra" när "situationen i vår omvärld är dock fortfarande osäker"? Regeringen måste motivera mer än så, Sverige är större än Malmö.