Med kluven tunga inför valdagen

Avslöjandet om Socialdemokraternas arabiska kampanjmaterial måste bearbetas innan valdagen.
Ledare • Publicerad 9 september 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Sent i valrörelsen har det framkommit att Socialdemokraterna har valt att på flygblad ha olika formuleringar för den svenska och den arabiska versionen. Det är ett brott mot ett avgörande förtroende: Om två annonser är identiskt formgivna men författade på två olika språk förväntas det att texterna har samma innehåll. Att bryta mot det är ett utnyttjande av människor som inte talar båda de aktuella språken och som därför inte kan göra en egen kontroll av texterna.

Ordvalen berör dessutom infekterade politiska frågor. Den svenska versionen lyder att Socialdemokraterna skall ”vända på varje sten för att bryta segregationen” och i den arabiska talas istället om att ”vända på varje sten för att bryta den rasistiska diskrimineringen”. Det är två olika budskap till två olika grupper, men där det finns en stark förväntan om att budskapen skall vara samma.

Statsminister Magdalena Andersson (S) utnyttjar människors förväntningar till att tala med kluven tunga.
Statsminister Magdalena Andersson (S) utnyttjar människors förväntningar till att tala med kluven tunga.Foto: Christine Olsson/TT

I veckan framkom att Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson och riksdagsledamot Linda Snecker stod på en scen i utanförskapsområdet Skäggetorp och skrämdes med att Liberalerna vill tvångsomhänderta tvååringar som inte talar perfekt svenska. Det var extremt oansvarigt med tanke på den hetskampanj som under året riktats mot sociala myndigheter i Sverige. Socialdemokraterna kan komma att få ett enormt ansvar för integrationspolitiken i Sverige, de måste markera mot Vänsterpartiets företrädare. Men det faktum att man själva talar med kluvna tungor antyder att partiet inte kommer att göra det.

Den rasistiska diskrimineringen finns i Sverige, och behöver adresseras. Men folk som inte talar arabiska borde få en chans att veta att Socialdemokraterna prioriterar den frågan gentemot arabisktalande svenskar. För den knuffade ut integrationen från flygbladet, trots att många upplever integrationen som ett större och mer systemhotande problem. Diskriminering kan fortfarande vara ett allvarligare problem som som minoritetsgrupper prioriterar, men om Socialdemokraterna anser att integrationen inte står högre på listan så måste väljarna få veta det. Även de som bara talar svenska

När en lokal socialdemokrat i förra valrörelsen på arabiska spred lögner om Moderaternas politik reagerade statsminister Stefan Löfven kraftfullt. Nu står Magdalena Anderssons namnteckning på flygbladet under det vilseledande budskapet. Hon kommer inte att ge hela sin kraft åt att förbättra integrationen, det är bara ett budskap till dem som inte kan arabiska. De som kan arabiska får ta del av andra prioriteringar.

Tar man medborgarskapet och människor på allvar kan man inte hålla på så här. Visst finns det olika väljargrupper som man riktar olika budskap till. Ordval avslöjar ofta vem den tilltalade är. Men när detta sker på olika språk, men med samma grafiska utformning stängs människor ute från samtalet.

I detta fall handlar det dessutom om människor som just på grund av språkkunskaper har svårt att ta till sig det demokratiska samtal som förs på svenska, just den isolerade grupp som man desperat försöker nå med olika integrationsinsatser. Socialdemokraternas dubbla budskap bidrar till den isoleringen.

Jacob SidenvallSkicka e-post