Annons

Mening genom omtänksamhet

Tankesmedjan Kairos Future släppte nyligen en rapport om svenskarnas syn på livet. Andelen svenskar som beskrev livet som meningslöst hade fyrdubblats sedan 2003, och 24 procent svarade i årets enkät att de kände att deras liv saknade mening.
Ledare • Publicerad 2 maj 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Att känna att ens liv har mening är viktigt av många skäl. Det kan agera som skyddsfaktor när man genomgår svårigheter. Att känna att ens liv är meningsfullt skyddar också mot mental ohälsa, och gör folk mindre benägna att engagera sig i riskfyllda beteenden såsom överflödig alkoholkonsumtion.

Annons

Människor som känner en starkare känsla av mening åldras också bättre och lever längre liv. Så jo, visst är det viktigt att meningsfrågan får utrymme. Men varför har man sett en negativ trend de senaste åren?

Personligen tycker jag många goda poänger finns i den krönika av Joel Halldorf i Corren 7/4, där han bland annat lyfte den individualistiska självförverkligandekulturen som en anledning bakom utvecklingen. Han pekar på att samverkan fått stå tillbaka till förmån för att uppnå sin högsta personliga potential och jaga drömmar.

Foto: Martina Holmberg / TT

Exempel på detta syns enligt mig bland annat på sociala medier. Även om sociala medier har många fördelar, finns också nackdelar. Varje dag pumpas gemene mans flöde med människor som kan anses vackrare, rikare, mer framgångsrika och mer ”förverkligade” än de själva är. I vår ofta rätt individualistiska samtid, kan det lätt hända att man får för sig att just framgång och en fullproppad lista med meriter är de ultimata nycklarna till en känsla av mening. Och när ens eget liv inte når upp till vad man jämför det med, kan man känna att meningsfullheten minskar.

”Men även om framgång och starka meriter säkert kan ge en känsla av mening, är det inte det enda eller det ultimata svaret för de flesta.”

Men även om framgång och starka meriter säkert kan ge en känsla av mening, är det inte det enda eller det ultimata svaret för de flesta. För många är det kanske snarare gemenskap som är mer välbehövligt. Idag är färre engagerade i föreningar, färre är aktiva i religiösa församlingar och bland män är så mycket som var femte person utan en nära vän. Allt detta kan nog säkert hänga samman med den senaste tidens utveckling.

För en viktig aspekt när det kommer till känslan av mening är, enligt forskning, att knyta an till och känna att man hjälper andra människor. Att känna att man är en del av sin omgivning, och att känna att man är behövd av sin omgivning, ger många pluspoäng när det kommer till hur nöjd man är med livet.

Pluspoäng får man också av känslan att man bidrar, och ett sätt att göra detta är att utföra omtänksamma gester. En färsk studie från 2022 (Annie Regan et al), visade att människor kände en starkare känsla av mening just när de utförde omtänksamma gester. Och tyvärr gör folk inte detta lika mycket som de hade kunnat, för de felaktigt underskattar hur mycket andra uppskattar deras generositet.

Det finns bevisligen en mening med att ta meningsfrågan på allvar. Lösningarna behöver heller inte vara avancerade. Låt oss komma igång.

Evin BadrniyaSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons