Miljöpartiet inget aprilskämt

Ledare Artikeln publicerades
Biståndsminister Isabella Lövin (MP), civilminister Ardalan Shekarabi (S) och FN-rådgivaren David Nabarro (tv) under konferensen Agenda 2030 på Stockholm City Conference Center.
Foto:Christine Olsson/TT
Biståndsminister Isabella Lövin (MP), civilminister Ardalan Shekarabi (S) och FN-rådgivaren David Nabarro (tv) under konferensen Agenda 2030 på Stockholm City Conference Center.

Den 1 april blev Miljöpartiets handlingar inför kongressen i maj offentliga. Man får hoppas att Stefan Löfven läser dem noga och tar sig en allvarlig funderare över sin regeringspartner.

En av motionerna, som partistyrelsen yrkar bifall till, kräver att alla ensamkommande barn och unga och de familjer de tar hit direkt får permanenta uppehållstillstånd (PUT). Den borgerliga opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell, som granskat MP:s kongresshandlingar, påpekar på sin blogg att ”Miljöpartiets ledning kommer att gå emot sitt eget regeringsbeslut här” (1/4).

Partiet håller fast vid sin vision om öppna gränser. Människor ska inte behöva fly, utan flytta vart de vill. Vidare beskriver MP målen i FN:s Agenda 2030 som i det närmaste en frälsning för mänskligheten. Agenda 2030 ersatte 2015 FN:s tidigare utvecklingsmål.

MP betraktar Agenda 2030 som ett slags överstatligt bindande beslut för en omdaning av världen: En värld fri från fattigdom, förtryck och miljöförstöring, en värld där gränser är öppna och allt tillhör alla. Det är en vacker tanke. Men skapandet av den perfekta världen och perfekta värden genom överideologi har dock aldrig gett så goda, fria eller demokratiska resultat.

Kommuner, regioner, civilsamhälle, forskare och företag ska enligt MP bidra till detta skapande av vad som inte kan beskrivas som något annat än ”du nya sköna värld”. ”Genomförs målen kommer vi också ha en värld där ingen tvingas fly”, kan man läsa. Resurser för utbildning och forskning om Agenda 2030 vill MP också tillföra.

Från De gröna i Gislaved kommer förslag om att Sverige och Europa ska öppna upp särskilt för lågkvalificerad arbetskraft. Detta ses som en viktig strategi för hållbar utveckling. Den hållbara utveckling MP ser är således någon form av utjämnande planekonomi som ska genomföras genom en sorts värderingsrevolution i form av Agenda 2030.

Man kan tycka att detta är världsfrånvänt, men det finns anledning att hålla ögonen på vilken roll Agenda 2030 kommer tillåtas att spela. Det finns nämligen en delegation tillsatt, med biståndsminister Isabella Lövin (MP), civilminister Ardalan Shekarabi (S) och framtidsminister Kristina Persson (S), som ska se till att Sverige blir ledande i genomförandet av denna agenda.