GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Ministern skyddar människan i skogen

Jordförvärvslagen stärks när landsbygdsministern lägger fram sitt första förslag.
Ledare • Publicerad 16 november 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det första skarpa lagförslaget från den nya landsbygdsministern Peter Kullgren blev att skydda jordförvärvslagen. Lagrådsremissen som presenterades i början av veckan syftar till att täppa till ett kryphål som tydligen börjat användas för att kringgå reglerna när juridisk person köper gårdar. Sådana fastighetsköp regleras i lagen och tanken är att se till att upprätthålla balansen mellan privat och kommersiellt ägande av mark.

En förutsättning för att juridiska personer får lov att köpa gårdsfastigheter av privatpersoner är att de kan sälja motsvarande areal. Detta för att se till så gårdar inte köps upp av exempelvis resursstarka stiftelser och fonder som har långsiktiga placeringar som syfte. Det är en god ordning som håller landskap och bygder levande. Gårdar ger livsförutsättningar för människor utanför storstäderna och priser och tillgång hade allvarligt försämrats om exempelvis pensionsfonder fick lov att göra stora markköp.

Kryphålet i skogen täpps till när landsbygdsministern sätter människor först.
Kryphålet i skogen täpps till när landsbygdsministern sätter människor först.Foto: FREDRIK PERSSON

Kryphålet som man vill täppa till skulle kunna användas i den stora läroboken om kryphål. Det går ut på att en säljare som vill sälja till ett företag eller annan juridisk person slår ihop två fastigheter, till exempel en liten avstyckad stuga och ett större skogsskifte, och att denna nybildade fastighet säljs till ett redan avtalat pris innan lantmäteriet hunnit taxera fastigheten. Under den perioden har den nämligen inte registrerats som näringsfastighet och den kan säljas som ett hus med stor trädgård. Så kan det köpande företaget bygga upp ett större innehav av jordbruksmark, som då också undantas från de naturliga skiften som sker när privatpersoner står som ägare.

Med en ny och bredare definition av vad som räknas som jordbruksfastighet räknar regeringen med att stänga detta kryphål. Och det i rättan tid. Priserna på gårdar har stigit kraftigt de senaste åren och trycket på marknaden är kännbart. När man värnar jordförvärvslagen värnar man livsmöjligheterna på landet. Inte minst i Småland och Kronoberg som präglas av ett stort privat ägande. Skogsbruket innebär en förankring i en bygd och en livsstil som förtjänar att leva vidare.

Men det finns förstås en annan tänkbar lösning på kryphålet. Och det är att öppna det helt och hållet: för när man stänger det missgynnas juridiska personer som inte redan förvaltar jord och skog. Priset på skog som får köpas av företag är mycket högre än sådan som bara får köpas av privatpersoner.

”En regering präglad av nyliberalism hade kunnat välja en sådan väg, en moderat landsbygdsminister med rättvisa företagsvillkor för ögonen hade kunnat resonera så.”

En regering präglad av nyliberalism hade kunnat välja en sådan väg, en moderat landsbygdsminister med rättvisa företagsvillkor för ögonen hade kunnat resonera så. I denna lilla åtgärd krockar olika principer med varandra: näringsfrihet och till viss del äganderätt begränsas för att värna andra viktiga värden.

Det är en tydlig signal om att Kristdemokraterna, med sin kultur av att se människoperspektivet, gör skillnad i regeringen. Landsbygdsminister Peter Kullgren har många svåra avvägningar framför sig, så är det när jord och skog avhandlas, men detta första beslut tyder på att han är mogen uppgiften.

Jacob SidenvallSkicka e-post