Ministrarna och Gentilonis beska sanning

Ledare Artikeln publicerades

Flyktingströmmen upphör inte med ett slut på kriget i Syrien. Det som beskrivs som ett tillfälligt problem är i själva verket permanent.

I helgen som gick avlöpte den årliga säkerhetspolitiska konferensen i München. Utan tvekan är detta Europas viktigaste säkerhetspolitiska konferens dit många regeringschefer och utrikesministrar kommer. En av de frågor som ständigt återkom under konferensen var flyktingkrisen. Den stora vågen av flyktingar har visserligen påverkat vårt land mer än något annat, men det är uppenbart att alla länder i Europa är oroade över vad som har hänt.

Emellertid var det också uppenbart att inte alla har förstått vad flyktingströmmarna beror på. Inte vi i Sverige förstod först heller, men diskussionen verkar ändå ha kommit längre hos oss.

När jag besökte konferensen var det påfallande många som nämnde att man måste komma till rätta med grundorsaken – kriget i Syrien – och när detta var löst skulle flyktingproblemet också vara löst. Jag hörde detta sägas av i alla fall Tysklands, Turkiets och Nederländernas utrikesministrar. Det är anmärkningsvärt eftersom detta är några av de länder som tagit emot mest flyktingar och som därför borde veta hur det ligger till.

Istället var det Italiens utrikesminister Paolo Gentiloni som stod för den beska sanningen. Han nämnde att flyktingströmmen inte var tillfällig och inte började sommaren 2015, utan att det här är ett permanent problem. Folk kommer från alla möjliga länder och inte bara Syrien. Ett slut på kriget i Syrien innebär inte att folk kommer att sluta försöka ta sig över havet.

Vi kan inte heller av humanitära skäl stoppa dem, eftersom de då drunknar, förklarade han. De flesta asylsökande som kommer till Italien har fiskats upp ur vattnet. Därför underströk han att lösningen på problemet inte kan vara att varje land går sin egen väg. Det här är ett europeiskt problem och måste lösas gemensamt. Att Gentiloni har rätt vet vi i Sverige som under hösten fick se hur tusentals unga afghanska män strömmade in i landet. Även hos oss var det många som talade om kriget i Syrien som enda orsaken, men nu vet vi att andra drivkrafter ligger bakom. Eritrea är också ett av de länder som många asylsökande kommer ifrån.

Enklast förstår man migrationens drivkrafter om man ser det som en fråga om ekonomi. Människor i andra länder jämför alternativ. Vad är det värt att bo kvar i Afghanistan jämfört med att flytta till Sverige? De allra flesta vill inte flytta från sin hembygd, men det som har skett i ett land som Afghanistan är att folk har fått det bättre. Därmed har de också plötsligt råd att köpa sig en resa till Europa, eller skicka en av sönerna, som många afghanska familjer har gjort. Om säkerhetsläget samtidigt också förändras är det inte konstigt att man vågar skicka iväg sonen till Sverige.

Dagarna före konferensen hade även Nato beslutat om att bistå med övervakning av farvattnen mellan Turkiet och Grekland. Margot Wallström har kritiserat beslutet och sagt att EU borde göra det istället, vilket tyvärr är ytterligare ett vittnesmål om att Wallström inte riktigt är den utrikesminister Sverige behöver. Nato är inte bara en organisation för militära ändamål utan arbetar även med civil krishantering. Dessutom är inte Turkiet ett EU-land men väl ett Natoland, vilket gör Nato till den naturliga arenan för samarbete. Därtill får man med Nato även USA med sig i operationen. John Kerry berättade i München att USA gärna var med och stöttade Europa i detta. Att årets säkerhetspolitiska konferens till stor del kom att handla om flyktingkrisen vittnar om hur stor denna fråga är. Den kommer att dominera europeisk politik för lång tid framöver.