Mixtra inte med grundlagen

Motsägelsefullt av Sverigedemokraterna att föreslå ändringar av den grundlag som partiet nyligen sade sig vilja skydda.
Ledare • Publicerad 22 maj 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Sverigedemokraterna vill stryka grundlagens skrivningar om EU-medlemskapet.
Sverigedemokraterna vill stryka grundlagens skrivningar om EU-medlemskapet.Foto: Janerik Henriksson/TT

I början av månaden kom Sverigedemokraternas utspel om att man vill ”utvärdera” EU-medlemskapet. Något som av partiets apologeter försvarades med att det minsann inte behövde tolkas som ett tecken på swexitvindar – en utvärdering kan ju också lyfta fram positiva fördelar. En något väl välvillig tolkning med tanke på partiets långvariga euroskepticism.

Strax innan Kristi himmelsfärdsdagen kom så också en fortsättning i frågan då Jimmie Åkesson följde upp med ytterligare förslag i samma riktning. Dels vill man, något bisarrt, träna upp ”en kader av tjänstemän” som så att säga ska vara på standby redo att bistå vid ett eventuellt utträde ur EU. Därtill vill man rentav avlägsna de skrivningar i grundlagen som fastslår att Sverige är medlem i EU.

Det senare något som partiet även tidigare har verkat för. 2020 motionerade riksdagsledamoten Björn Söder om saken, och ville samtidigt att EU-flaggan skulle avlägsnas från riksdagen då han menade att den var ”ett rent hån mot den svenska demokratin”. Och redan när i samband med att EU-skrivningarna skulle införas i grundlagen 2011 kallade Åkesson det hela för ”respektlöst” och var kritisk till att det skulle försvåra ett EU-utträde.

”Grundlagen är för viktig för att användas som en arena för kortsiktiga politiska markeringar föranledda av polariserande samtidsdebatter.”

Med tanke på partiets euroskeptiska historia är förslaget som sådant inte förvånande. Det gör det inte desto mindre respektlöst av Sverigedemokraterna att leka med swexittankar samtidigt som Sverige är ordförande i EU. Det skämmer ut Sverige i Bryssel och främjar inte samarbetet med regeringen.

Men märkligast av allt är kanske ändå att Sverigedemokraterna föreslår grundlagsändringar så snart efter att partiet kommit överens med övriga partier om att grundlagen ska skyddas just genom att försvåra grundlagsändringar. Partiet deltog i den parlamentariska utredningen om förstärkt skydd för demokratin som i mars detta år enigt föreslog flera reformer i detta syfte.

Å ena sidan vill man alltså skydda och bevara grundlagen som den ser ut, å den andra sidan vill man samtidigt ändra på det man säger sig vilja skydda. Härvidlag uppvisar man viss likhet med en del andra partier som också vill cementera grundlagen samtidigt som de paradoxalt nog vill grundlagsskydda public service eller aborträtten. Sådana dubbla budskap från partierna väcker frågor om hur genuina de är i fråga om grundlagen.

Grundlagen är för viktig för att användas som en arena för kortsiktiga politiska markeringar föranledda av polariserande samtidsdebatter. Väljarna borde kunna förvänta sig en större långsiktighet från sina främsta företrädare. Mixtra inte med grundlagen!

Thomas HermanssonSkicka e-post