GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Omsorg om landsbygden

Det finns många teorier om hur man skall underlätta för de som bor på landsbygden. Kristdemokraterna presenterade i går sina förslag och de vittnar om vad som kan göras med relativt små medel men med desto större lyhördhet.
Publicerad 26 september 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Dels vill man sänka dieselskatten för jordbrukare för att öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. En satsning med etthundra miljoner kronor skulle innebära att dieseln inom jordbruket blir en krona billigare per liter. Det finns mer långsiktiga sätt att stärka jordbruket, men det har visat sig vara en svår sak att förändra det regelkrångel som ofta nämns när jordbrukare förklarar sin situation. Man vill också införa ett stöd för jordbrukare som använder skattebefriad biodiesel i sin verksamhet för att de inte skall bli utan positiva incitament.

Foto: Staffan Lindbom

En annan sak som lär underlätta är förslagen för att minska viltskador från vildsvin. Kristdemokraterna vill att de obligatoriska trikinprov som görs på varje skjutet vildsvin skall bekostas av staten. Man vill också ta fram en modell för ekonomisk ersättning till jaktlag som uppfyller en av länsstyrelsen beslutad jaktkvot för vildsvin. Att länsstyrelsen avgör kvoten gör att man kan anpassa den utifrån stammens storlek, vilket skyddar systemet från att bidra till en ännu större vildsvinsstam. Dessutom vill man inrätta stödpengar för att utbilda jägare och hundar i vildsvinsjakt. Ytterligare ett förslag är att jägare skall få sälja vildsvinskött skattefritt upp till fyrtiofemtusen kronor per år. Man vill också tillåta drönare med kameror som hjälpmedel vid vildsvinsjakt.

Detta skall totalt kosta etthundra miljoner kronor. För den som inte har nära till jordbruk eller landsbygd kan detta framstå som väldigt perifera satsningar. Men skadorna som vildsvinen orsakar är stora. En studie från Statens Lantbruksuniversitet visade att vildsvinen 2015 kostade samhället närmare en och en halv miljard kronor i skador på grödor, maskiner och trafikolyckor. Jordbrukare i Kronobergs län tillhörde de värst drabbade i hela landet. I detta sammanhang är hundra miljoner kronor en rimlig utgift. Ett annat förslag som kan göra avtryck just i Kronoberg är att man vill lägga tjugo miljoner mer än regeringen på bekämpningen av granbarkborren. Det skulle innebära femtio istället för trettio miljoner per år.

Ytterligare omsorg visas med förslaget att avsätta pengar för att underlätta ägarskiften i företag på landsbygden. Både generationsskiften och sådana där anställda tar över en verksamhet för att hålla den vid liv. Kontinuitet är avgörande för företag med små marginaler och om generationsskiften går smidigare är mycket vunnet. Denna reform skulle kosta femton miljoner per år. Det syns knappt i budgeten men kan innebära att ett antal jordbruk hålls vid liv en generation till. Med öppna landskap och inhemsk närproducerad mat som vinst. Till detta kommer också fem miljoner kronor i ökat stöd till unga lantbrukare. Ett par större satsningar är också stödet till utvecklingen av bioflygbränsle och kalkning av sjöar för att minska övergödningen.

Den som tagit sig igenom denna sifferexercis är antagligen någon som känt frustration över läget för svensk landsbygd. Kristdemokraternas förslag innebär ingen revolution utan små steg som visar att man vill underlätta livet på landsbygden. Det är välkommet.

Jacob SidenvallSkicka e-post