Omsorg om skygglappar

Att nya konfessionella friskolor skall förbjudas har ju kommit att bli en av de mest kontroversiella delarna av den berömda januariöverenskommelsen. Remissvaren på regeringens utredning om stoppet är nu författade. Barometerns ledarredaktion har efter en översyn funnit att motståndet mot idén är bedövande.
Ledare • Publicerad 12 maj 2020
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Faktum är att endast två av de remissinstanser som är av ”tyngre” slag är positiva. Resten gör tummen ned. Justitiekanslern, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö...

Foto: Johan Nilsson/TT

Den mest besvärande kommentaren levereras av Stockholms universitet. Man menar att om det nu föreligger ett problem - och huruvida det nu gör det är ju en historia för sig - så kunde man tänka sig att kontroll och tillsyn skulle lösa det problemet.

Men saken är ju som bekant att det här inte bara är en fråga om vad som är praktiskt. Det finns ideologiska skäl bakom förslaget. Socialdemokraterna och Liberalerna vill inte ha sådant som är svårt för social ingenjörskonst att bemästra. Spricker enhetlighetens ramar upp för mycket är det lättare att bara förbjuda än att formulera besvärliga principer för tillsyn.

Det här med remissförfarande är en bra sak. Regeringen är förstås fri att bara strunta i vad remissinstanserna säger. Men om de som i det här fallet är i princip samstämmiga i sitt motstånd, då blir det trots allt svårt för januaripartierna att låtsas som om deras påstådda omsorg om svenskt skolväsende handlar om något annat än just ideologiska skygglappar.

Fredrik HaageSkicka e-post