Ond spiral inom kriminalvården?

Personalbristen inom Kriminalvården är minst sagt oroväckande. Den ansträngda situationen har öppnat dörren för ett flertal ovälkomna konsekvenser. Ett av de enskilt största problemen är en ökad risk för infiltration och otillbörlig påverkan, till följd av myndighetens ansträngda expansions-och rekryteringssituation. Denna trend ser ut att ha gått åt fel håll de senaste åren.
Ledare • Publicerad 20 maj 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Enligt en färsk kartläggning av Kvartal, (18/5 2023) har antalet incidenter av misstänkt infiltration fördubblats sedan 2020. Alltså på blotta tre år. En förklaring till detta är personalsituationen. Tidigare i år lämnade Kriminalvården sin årsrapport till regeringen, och när det rörde säkerhet påpekade man att man tvingats acceptera ett ”högre risktagande” i sitt arbete. Kriminalvården lyfte att den stegrande risken för infiltration och otillåten påverkan var den enskilt mest alarmerande säkerhetstrenden.

Saken är ju den att Kriminalvården behöver rekrytera i närmast explosiv takt framöver. Enligt aktuella prognoser behöver personalstyrkan växa med 6800 personer fram till 2031. Och just nu är rekryterings-och bemanningssituationen med Kriminalvårdens egna ord, ”kritisk”. Man lyckas inte rekrytera tillräckligt många, och dessutom har det varit svårt att få nyanställda att stanna. Antalet sjukskrivningar ökade dessutom under förra året.

När rekryteringsbehoven växer, växer även pressen på att kunna täcka personalbehoven, få in fler nyrekryteringar och kunna få ett större underlag för framtida personal. Då läget är så pass akut måste det ske i snabb takt. Och det här medför av förklarliga skäl risker, vilket Kriminalvården själva påpekat.

Foto: Caisa Rasmussen / TT

Som exempel på händelser i närtid med misstänkt infiltration och otillbörlig påverkan fanns det fall där personal hade inlett relationer med intagna. I andra fall misstänktes personal motta gåvor, sälja information till intagna och ge dem tillgång till mobiler. Under 2021 rapporterade Sveriges Radio om hur Kriminalvården utredde flera fall med anställda som misstänktes vara vänner med intagna kriminella, och hade haft sin lojalitet hos dessa redan när de hade anställts (30/11 2021). Allvaret i detta är inget mindre än svindlande.

”Allvaret i detta är inget mindre än svindlande.”

I den politiska debatten lovas det från alla håll krafttag mot kriminaliteten. Att lagstifta därefter och se till att lagföra kriminella är en sak. Men insatserna mot kriminaliteten kräver också att rätt resurser är på plats, i rätt tid. I dagsläget är det tydligt att Kriminalvårdens situation behöver långt mer uppmärksamhet.

De senaste åren har den infekterade kriminaliteten lett till en större mängd klienter, som dessutom kräver mer resurser än förr. Att se till att Kriminalvården lyckas möta sina expansions-och rekryteringsbehov utan att säkerheten och personalkvalitén utmanas, är av enorm vikt, innan problemet fångas i en ond spiral.

Evin BadrniyaSkicka e-post