Annons

Österrikes röst kapades

Ministern hade inte mandat, ändå godtogs rösten.
Ledare • Publicerad 18 juni 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Lagpaketet om naturrestaurering har varit ett av EU:s mest omdebatterade på senare år. I Sverige har kampanjen ”Återställ våtmarkerna”, med sina störningar av biltrafiken, bidragit till att föra upp frågan på agendan. Regeringen har också avsatt medel för att blötlägga några av de marker som en gång dikades ut för att de oss mer jordbruksmark.

Men EU-paketet har inte anpassats till svenska förhållanden. Vårt sätt att räkna är lite annorlunda än andra EU-länders och därför finns en påtaglig risk för att lagen kommer att slå mycket hårdare här än i andra länder. Så samma regering som avsatt extra miljoner för att återfukta våtmarkerna har beslutat sig för att i ministerrådet rösta nej till EU:s större insatser.

Annons

Det hade Österrikes regering också gjort. Men så blev det inte. Den österrikiska koalitionsregeringens gröna miljöminister uttalade öppet att hon tänkte trotsa regerings linje och rösta för förslaget i ministerrådet. Det skedde också och blev avgörande till förslagets fördel.

Med Österrikes ja i rådet kommer mer mark att återställas, men priset kan bli högt.
Med Österrikes ja i rådet kommer mer mark att återställas, men priset kan bli högt.Foto: Samuel Steén/TT

Österrikes förbundskansler hade inför omröstningen skickat in ett brev till Belgiens miljöminister för att understryka att Österrikes representant förväntades rösta nej enligt regeringens politik, något annat skulle göra rösten ogiltig.

Men det fick man alltså inget gehör för. Österrikes miljöminister röstade ja på eget bevåg och ministerrådet accepterade detta. Det visar att respekten för demokratins former inte är absolut, att det går att ta genvägar när man vill nå politiska mål.

Agerandet, som nu lett till att Österrikes förbundskansler anmält ministerrådet till EU-domstolen, innebär ett farligt exempel inför framtida omröstningar. Medlemsstaternas regeringar måste respekteras. Rådet har en avgörande roll för att balansera EU-kommissionen och Europaparlamentets politiker. Utan rådets kraftfulla möjlighet att säga nej och stoppa förslag minskar väljarnas kontakt med beslutsfattarna markant.

Det är redan en av de stora problemen i Europasamarbetet. Kommissionen har som uppgift att driva fram politik som tjänar EU och inte främst medlemsstaterna, parlamentet är en arena för politiker som bygger allianser över nationsgränserna. I rådet finns representanter som valts i nationella val.

EU står inför utmaningar, klimatet är bara en av dem. Och att ta den här sortens genvägar kan komma att kosta mer än det smakar. Med ett färskt valresultat i ryggen är det ännu oklart hur Europaparlamentet kommer att formera sig under de kommande fem åren. Men det är tydligt att klimatfrågan fått lägre prioritet bland väljarna.

Istället är det trygghet och migration som tagit plats när väljarna ute i Europa gått till urnorna. Det är inte otänkbart att lagstiftning på dessa två politikområden kan bil såpass kontroversiella att man hamnar i en liknande situation som den nu inträffade.

Det skall bli mycket intressant att se vad domstolen kommer fram till. Det är uppenbart att Österrikes röst inte vunnits på ett korrekt sätt, och att man verkar strunta i det. Om EU skall särskilja sig som rättsstatligt i en värld av fuskare måste man vara bättre än så här.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons