Annons

Piloterna strejkar för hela Sverige

Om inte svenskarna står ut med flygstrejk, vem gör det då? Missnöjet efter SAS-piloternas strejk kommer från andra håll. Men deras agerande bygger på en längre svensk tradition av förhandling och avtal som grund för stabila arbetsvillkor.
Ledare • Publicerad 12 juli 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

År 2017 gick jag SAS utbildning för att bli flygvärdinna. Där fick jag lära mig att SAS hyrde en utredning efter sin ekonomiska kris år 2012. Syftet var att utvärdera vart deras resurser fanns, varför flög människor med SAS framför andra bolag? Svaret var enkelt: det berodde på personalen och på Eurobonus-programmet. SAS personal var trevligare, mer personliga och fick passagerarna att känna sig hemma. Eurobonus-programmet nyttjades främst av pendlare och trofasta stamkunder, för dem var upplevelsen av att bli personligt bemött ombord central.

Sedan 2012 har SAS både lyckats vända krisen och hamna i en ny. Pandemin har satt hela flygbranschen ur balans. Dessutom har SAS problem med interna konflikter: nyligen gick piloterna i företaget ut i strejk.

Annons

Varför strejkar piloterna? De är besvikna på att SAS outsourcar tjänster som hör till landets interna marknad till andra baser i Europa. Till exempel vill inte SAS återanställa de piloter som blev av med sina jobb under pandemin, mot principen om återanställningsskydd. De föredrar att hyra in billigare arbetskraft istället, delvis från andra länder med sämre arbetsvillkor.

Sverige är beroende av inrikesflyg för att infrastrukturen i landet ska gå runt. Flyg är inte en verksamhet som kan flyttas utomlands hur som helst eftersom det finns interna intressen av att det ska fungera väl. Det är också en säkerhet för landet att ha tillgång till flyg om något skulle hända. Piloterna är därför inte helt fel ute när de understryker att de inte är utbytbara.

SAS-strejken är ett försök att värna svensk arbetsrätt på en global marknad.
SAS-strejken är ett försök att värna svensk arbetsrätt på en global marknad.Foto: Annika Byrde

SAS kommunikationschef tycker att de strejkande piloterna “måste sluta tjafsa och flyga hem passagerarna.” Både från SAS ledning och från privatpersoner saknas sympati för piloternas beslut. Att folk missar sin semester är såklart tråkigt, men det finns också en djupare förklaring till att missnöjet är så utbrett.

Den andra förklaringen är att svenskar helt enkelt inte är vana vid strejker. Vi har en annan tradition som går tillbaka till politiska reformer under slutet av 1930-talet som ledde till Saltsjöbadsavtalet. Modellen bygger på att det är fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna som gemensamt har ansvar för vilka regler som ska gälla på arbetsmarknaden. Därför regleras många arbetsrelaterade frågor i kollektivavtal istället för i lagstiftning.

Tack vare den svenska modellen har vi inte samma relation till strejker som resten av Europa. Men det är just detta piloterna strejkar för – de vill värna den svenska modellen. De vill att avtal respekteras och att de villkoren som har förhandlats fram mellan arbetsgivare och fackföreningen ska skyddas.

Flyget är en av världens mest globala marknader, om andra svenskar inte har respekt för arbetsrätten så kommer ingen ha det.

Edel Irén LappinSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons