Plågsamma Fakta

Ledare Artikeln publicerades
Långt mer än en friskolefråga
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Långt mer än en friskolefråga

Tisdagens Kalla Fakta på TV4 gav ingen uppmuntrande bild av svensk integration. Utbredningen av det som slarvigt kommit att kallas moralpoliser men som mer precist är shariapoliser eller Mellanösterntraditionalister i svenska invandrartäta förorter är skrämmande. Men just därför är det viktigt att hålla huvudet kallt och debatten på rätt spår.

De plågsamma bilderna av hur pojkar och flickor på en muslimsk friskola delas upp i olika delar av en buss har till exempel lett till krav på att konfessionella friskolor inte skall få finnas. Dessa har bevisligen straffat ut sig, är meningen.

Men tanken att det inte skulle gå att komma åt detta med inspektioner och stängning är farlig och felaktig. Hur många skolor i Sverige, fri- eller kommunala, har hittills blivit stängda eller tvångsförvaltade? Är det ens lönt att ta upp handen för att räkna dem?

Sanningen är ju att svenska myndigheter är så pass flata att eftersynen inom skolväsendet nästan är symbolisk. Man tar aldrig i med de riktiga hårdhandskarna, den kulturen finns inte hos de ansvariga. Det skall i stället stödjas och samtalas och uppföljas i det oändliga. Så länge detta är verkligheten finns det inte reellt fog för påståendet att det inte är lönt att försöka hålla ordning på de konfessionella friskolorna och att det enda raka skulle vara att förbjuda dem. Problemet är inte att det finns konfessionella friskolor som missbrukar sin frihet, problemet är den svenska flatheten som i praktiken låter det fortgå.

Det fenomen som Kalla Fakta fångar upp är ju långt bredare än en friskolefråga. Det handlar om en rungande kulturell värderingskonflikt som kommer till uttryck i många miljöer: På gator och torg i flera förorter där kvinnor inte tillåts gå ofredade, i simhallar där kvinnor blir antastade eller fodrar separata öppettider, och så vidare.

De problemen löser man inte genom att spärra av de problematiska torgen eller stänga ned simhallarna. Vi står inför ett och samma grundproblem men i olika sammanhang, och i vart och ett av de sammanhangen har svenska myndigheter och svensk offentlighet visat sig svagt och handfallet. Tills det väcks någon form av politisk handlingskraft kommer den här utvecklingen bara att fortsätta, oavsett om det är i en viss friskola eller utanför den.