GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Rätt att ambulansen får kosta

Vårdavgifter är nog inte så avskräckande som vissa vill tro, men respekt för kvalificerade insatser är ändå värt kostnaden.
Ledare • Publicerad 23 december 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Region Kronoberg inför nu ett antal patientavgifter. Den mest iögonfallande är att de som söker ambulansvård nu kommer att debiteras hundrafemtio eller trehundrafemtio kronor beroende på om patienten behöver åka med ambulansen in till sjukhus. Det är ett beslut som passar in i en verksamhet som styrs av en borgerlig majoritet. De partierna har ofta lyft fram att små ”avgiftströsklar” kan bidra till att resurserna används mer effektivt.

Och för ambulansverksamheten behövs det. Det har länge pågått en utveckling där fler larm visar sig vara onödiga körningar. En liten avgift skulle kunna dämpa den trenden så att fler ringer till 1177 istället för 112 när symptom pågått under längre tid eller liknande. En del av denna utveckling är också att andelen Prio ett-larm blivit större.

Men utvecklingen är inte unik för Sverige. I stora delar av västvärlden har förväntningarna på ambulansernas tillgänglighet ökat. I ett examensarbete från Linnéuniversitetet 2017 visades på ett samband mellan felaktiga utryckningar och avstånd till sjukhuset. Av prio ett-körningar visade sig en markant högre andel inte vara i behov av sjukhusvård om de bodde längre än åtta kilometer från sjukhuset än om de bodde närmare. Skillnaderna mellan könen och olika åldersgrupper var försumbara, men om man har långt till sjukhuset verkar man alltså ta med det i beräkningen när man ringer 112.

Ambulanserna kan få kosta även om det inte lär stoppa de som ringer i onödan.
Ambulanserna kan få kosta även om det inte lär stoppa de som ringer i onödan.Foto: Christine Olsson/TT

Det är förstås inte varje samtal som leder till en körning för ambulanspersonalen. Operatörerna hos SOS Alarm har ett medicinsk beslutsstöd som de använder för att bedöma om en körning är motiverad. Inför storhelgerna ökar samtalen rejält och många hänvisas till 1177 eller vårdcentral. Det binder upp resurser som kan göra att prioriterade fall tvingas vänta. Men till bilden hör också att ambulanspersonal idag kan göra kvalificerade bedömningar och även vissa vårdinsatser på plats.

Det är i sig en bättre anledning till att införa patientavgifter för ambulanskörningar. I flera situationer kan en ambulansutryckning sluta i något som påminner mycket om ett besök i primärvården och borde därmed debiteras på liknande sätt. Samtidigt är det bokstavligen livsfarligt om det synsättet etableras. I takt med att kompetensen hos ambulanspersonalen ökat har minuterna också blivit mer dyrbara. Hjärtstopp och hjärnblödningar är inte de dödsdomar de tidigare varit om ambulansen hinner fram i tid. Då krävs det att personer med mindre vårdbehov inte tagit resurserna i anspråk.

Små avgifter i välfärden är ett sätt att upprätthålla respekten för verksamheten oavsett om det handlar om vård eller museer. Men det är inte sannolikt att avgifterna kommer att minska trycket på ambulanserna i Kronoberg. Den globala trenden är för stark för det, och länet för stort. Istället får man se till de insatser som ambulansen faktiskt kan göra. Att få en medicinsk bedömning som ger tillräcklig sinnesro för att vänta tills primärvården finns tillgänglig är mycket värt i de fall som 1177 inte kan reda ut.

Jacob SidenvallSkicka e-post