Rysslands röst i Sverige

Ledare Artikeln publicerades
Åsa Linderborg förmedlade den ryska regeringens berättelser om Ukraina, enligt en färsk rapport från Finlands utrikespolitiska institut.
Foto:Bendiksby, Terje
Åsa Linderborg förmedlade den ryska regeringens berättelser om Ukraina, enligt en färsk rapport från Finlands utrikespolitiska institut.

Aftonbladet kritiseras hårt i en rapport från Finlands utrikespolitiska institut. Kulturredaktionen beskrivs som en förlängning av den ryska propagandan och desinformationen under Ukraina-krisen 2014.

Nyligen släppte det finska utrikespolitiska institutet i Finland en rapport om rysk propaganda och desinformation. Den bär titeln “fog of falsehood” och är skriven av Katri Pynnöniemi och András Rácz. I den skildras bland annat hur den politiska krisen och militära konflikten i Ukraina bevakats i Sverige, genom Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet.

Ingen av tidningarna kommer undan i den analys som slår fast att ryska narrativ förmedlades till tidningarnas läsare. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet sägs ha anpassat sin vokabulär till den officiella ryska motsvarigheten. Exempelvis beskrivs Ukrainas regering som Kiev-regeringen eller Kievregimen, vilket kan sägas delegitimera landet som en sammanhållen nation.

Men särskilt en redaktion utmärker sig på ett extremt sätt, och det är Aftonbladets kulturavdelning som följde två teman i bevakningen. Dels kritiserades den svenska officiella politiken hårt, vilket utvecklades till en slags kampanj mot dåvarande utrikesminister Carl Bildt (M), dels vidareutvecklades de ryska berättelserna om ett Ukraina styrt av fascister.

Exempelvis skrev kulturchefen Åsa Linderborg att ”russofobin bestämmer infallsvinklar och faktaurval: det är Ryssland som är roten till det onda”. En intressant passage i hennes text är när hon skriver följande: ”Det heter att Ukrainas suveränitet måste respekteras. Principen om nationellt självbestämmande som inte gällde i Afghanistan, Irak eller Libyen är plötsligt viktig igen.”

Relativiseringen kan inte bli tydligare. Vi serveras budskapet att Väst inte har någon rätt att kritisera Ryssland, mot bakgrund av de egna militära interventionerna i andra länder. Skälen tycks ovidkommande.

Längst går ändå kulturredaktionens medarbetare Martin Aagård, som ger ett stort utrymme åt ”det organiserade motståndet på Krim”. Okritiskt förmedlas en bild av en kamp mot fascisterna i Kiev. Vi får veta att det mestadels är unga män som håller ordning och reda, att de agerar inom lagen och att deras enighet är det främsta vapnet liksom att de vill tillhöra Ryssland. Läsarna lugnas med att det inte finns en enda rysk soldat i sikte.

Av rapporten framgår att flera texter publicerats där Västs inblandning beskrivs som värre än den ryska. Aftonbladet kulturredaktion sägs vidare ha kopierat den ryska desinformationen om att USA låg bakom ”statskuppen” i Ukraina. Redaktionen följer också i spåren av de statliga ryska mediernas kampanj mot Carl Bildt.

Men, framgår det, i sin helhet har ledarredaktionerna och kolumnisterna i nämnda tidningar inte följt de ryska ”berättelserna”, utan i stället varit kritiska till det ryska agerandet. Det enda publicerade material som till stor del gått hand i hand med de officiella ryska bilderna – med en anpassning till svenska förhållanden – är redaktionen på Aftonbladet Kultur.

Som rapportförfattarna påpekar har mycket litet förändrats sedan första världskriget, som utspelades i en ”dimma av lögn”. Att Aftonbladet, landets mest lästa tidning, låter sig bli en röst för främmande makts propagandaapparat visar hur sårbart vårt eget samhälle är för påverkan utifrån. Det vittnar också om hur svag den ansvarige utgivaren var under denna tid. Samma person som i dag är programdirektör på SVT.

Det känns väl tryggt?