S-krigföring under fredsflagg

Ledare Artikeln publicerades

Jo, det är helt rätt av Moderaten att kritisera regeringen för att göra fel saker i coronahanteringen Självklart skall alla man värna en grundläggande borgfred under en nationell kris, men det betyder inte att demokratin skall stängas ned. Oppositionens uppgift är att opponera.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att, som partiet gjorde i går, helt enkelt berätta vad man själv har för förslag för att freda samhällsekonomin men utan onödig pajkastning, är helt rätt och riktigt. Ulf Kristersson sammanfattade vad som skiljer andan i Moderaternas förslag från regeringens. Det är att lyfta bort kostnader för företagen, inte erbjuda lån. Sådant som tillfälligt avskaffade arbetsgivaravgifter, egenavgifter eller pensionsavgifter.

Regeringens principer i det avseendet har ju varit märkligt snedvridna. Man har tänkt att det är lån som skall lösa problemen. Men lånen i fråga har varit ofördelaktiga (förutom för bankerna som vanligt) och företagens besvär går mycket djupare än vad lån kan täcka. Landets kulturarbetare fick direkt stöd, de skall inte behöva låna. Frågan är vad som motiverar denna diskriminering.

Men det som verkligen sticker ut i regeringens ekonomiska stödåtgärder - utan att de vill att det skall sticka ut – är behandlingen av bemanningsföretagen. Dessa undantas nämligen från möjligheten till korttidspermittering. Bemanningsbranschen utgör det enda undantaget.

Det är naturligtvis ingen märkvärdig slump att just den bransch som Socialdemokraterna alltid haft ett ideologiskt horn i sidan till lämnas åt vargarna. Man utnyttjar krisen till att bli av med dem helt enkelt. För konkurser lär det bli.

Det är omåttligt cyniskt och politiskt djupt ohederligt. Det är inte bara att göra politik av coronakrisen, det är mer än så; det är att använda den som ammunition mot företeelser som man ogillar för att skjuta dem i sank.

Här bör Moderaterna reagera med kraft. För vad det är fråga om är ett slags politisk krigföring under parlamentarisk fredsflagg. Antingen är det allmän uppslutning eller så är det inte.