GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

S-motion för kyrka och parti

Inför partikongressen, och kyrkovalet om fyra år, har en intressant skrivelse lagts till omröstning.
Ledare • Publicerad 24 september 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

När kyrkovalet är över brukar många andas ut. Ytliga konflikter om marginella problem läggs i malpåse för att plockas fram igen inför nästa val. För stora delar av Svenska Kyrkan tar fyra år av arbetsro vid. Men i år, tack vare Socialdemokraternas kommande kongress, finns det anledning att hålla igång debatten ytterligare ett par dagar.

Från Malmös Arbetarekommun har nämligen skickats in en enskild motion till partikongressen. Det är Mats Tängermark från Triangelns S-förening som författat skriften och som visar att det i partiet finns insikt om att deltagandet i kyrkovalet inte är okontroversiellt. Han skriver:

”En vanlig kritik mot oss i samband med kyrkovalet är att partier inte borde ställa upp överhuvudtaget. Vårt svar är att medlemmar i Svenska kyrkan som också är socialdemokrater måste få lov att organisera sig i kyrkan.

Det argumentet bygger på att vi håller isär den grupp socialdemokrater som också är medlemmar i kyrkan, och de socialdemokrater som inte är det. I praktiken gör vi inte det idag.

Det finns uppenbarligen personer i partierna som förstår problemet.
Det finns uppenbarligen personer i partierna som förstår problemet.Foto: Jonas Ekströmer / TT

Konsekvensen är att vi möjliggör för personer som inte är medlemmar i kyrkan att utöva inflytande över kyrkan: partiets nomineringsgrupp för politiska val nominerar till våra kyrkolistor, det kyrkopolitiska programmet går ut på remiss till våra partiföreningar.

Svenska kyrkan är en demokratisk folkrörelse liksom vi, och i praktiken sedan 20 år tillbaka en frikyrka bland andra, om än med en särskild ställning. Som demokratisk folkrörelse ska den givetvis styras av förtroendevalda medlemmar. Vårt partis struktur för kyrkopolitiken, där makten inte är förbehållen medlemmar i kyrkan, undergräver en grundläggande föreningsdemokratisk princip.”

Det är intressant att höra hur Socialdemokraternas arbete ser ut i praktiken. Och är det så som motionären beskriver är risken för politiskt inflytande över kyrkliga angelägenheter förstås stor. Men mer glädjande än att få vatten på sin kvarn är förstås att läsa en socialdemokrat uttrycka kritik mot dagens ordning utan att vara illojal mot sitt partis principer. Utan istället argumentera på ett sätt som hedrar både partiets värden och respekterar Svenska Kyrkan:

”traditionen och makten är i sig inga godtagbara argument för en struktur om den samtidigt är demokratiskt ohederlig. Det är givetvis också möjligt för partiet att stötta nomineringsgruppen ekonomiskt även med en struktur där bara socialdemokrater som också är medlemmar i kyrkan har inflytande.

Ibland hörs resonemang om att det är bra att ”vi” finns med i kyrkan för att hålla koll på ”dem”, och även om det inte är ett vanligt förhållningssätt borde det vara en demokratisk varningsklocka. Motiven för att låta sig nomineras kan ingen kontrollera, men ovanstående hållning är självklart illojal mot kyrkan som folkrörelse, och när den kan uttryckas utan mothugg i våra egna led är något fel.”

Sannolikheten för att Tängermark skulle få gehör för sin motion är liten. Men kanske får den fler i partiet att tänka efter inför nästa kyrkoval. På fyra år kan mycket hända om ett frö bara har såtts.

Jacob SidenvallSkicka e-post