Sänkta skatter skapar jobb

Ledare Artikeln publicerades
Visst skapas fler jobb genom sänkta inkomstskatter.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Visst skapas fler jobb genom sänkta inkomstskatter.

I årets valrörelse ville sex av riksdagens partier sänka skatten på arbete, till exempel i form av jobbskatteavdrag. Föga förvånande var det Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som motsatte sig, även om vänstern förvisso var öppna för reformer för dem med låga inkomster.

Det finns inom delar av vänstern en utbredd skepsis mot att skattesänkningar har några nyttiga effekter i form av sociala konsekvenser eller ökade skatteintäkter. En form av simplistisk analys där skatteintäkter höjs med skattehöjningar, och skattesänkningar fultolkas som cyniska försök att gynna ”de rika” på arbetarnas eller låginkomsttagarnas bekostnad.

Som ETC:s chefredaktör Johan Ehrenberg och den socialistiska ekonomiskribenten Sten Ljunggren sammanfattar denna hållning i deras bok ”Ekonomihandboken”: ”Skattesänkningar är svåra att genomföra så att de verkligen skapar mer sysselsättning och höjer konsumtionen. Skattesänkningarna har mest gynnat den rika delen av befolkningen.”

Men som en färsk rapport från Timbro visar stämmer det inte. I rapporten ”Skatter, bidrag och sysselsättning: En forskningsgenomgång” har Jacob Lundberg och John Norell systematiskt gått igenom såväl svensk som internationell forskning om hur olika typer av skattesänkande reformer påverkar sysselsättning. Rapporten är den största sådana genomgången som gjorts.

Vad deras genomgång visar så påverkar incitament som skattesänkningar viljan att arbeta positivt. Om det blir mer lönsamt att arbeta är det helt enkelt mer lockande att arbeta. Speciellt visar det sig gälla för vissa grupper, som kvinnor och äldre. Vad gäller just jobbskatteavdraget beräknar de att det i Sverige skapats uppemot 165 000 jobb. Se där en skattesänkning som skapat mer sysselsättning.

När vänsterekonomer tvivlar på skattesänkningars positiva effekter på sysselsättningen kan det vara välbehövligt att bjuda på denna matnyttiga forskningsgenomgång. Sänka skatter leder till fler jobb.