Annons

Sjukhus byggt på optimism

En tro på Kronoberg får ses som en av grundstenarna när Regionfullmäktige beslöt att gå vidare med Räppesjukhuset.
Ledare • Publicerad 2 mars 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det var en lång dag av debatt i Regionfullmäktige inför beslutet om ett nytt sjukhus i Växjö. Processen för att nå fram till beslutet har varit lång och ingen av de involverade politikerna tog lätt på det stora avgörande man hade framför sig.

En del av debatten handlade om hur förankrat detta beslut kunde anses vara. Företrädare för Vänsterpartiet ville se avgörandet förskjutet så att frågan kunde bli en del av valrörelsen. Det blev en diskussion om gränserna för den representativa demokratin. Politiker väljs för att sätta sig in i nödvändiga frågor och fatta beslut åt medborgarna. Processen har också varit öppen för den som velat ta del av den. Det är inte alltid så roligt, men ett minimum om man skall göra frågan till den enda vägledande på valdagen.

Annons

Liberalernas representant lyfte det viktiga påpekandet att Region Kronoberg ligger i topp nationellt vad gäller skatteuttag. Det är Växjös låga kommunalskatt som döljer detta faktum. Men det innebär också att det kommer bli svårt att agera om kalkylerna inte skulle gå på ett ut.

Vänsterpartiet kom med invändningar på det temat: kostnaderna för hyrpersonal beräknas bli mindre med ett sjukhus i Räppe än om Centrallasarettet byggs ut. Här finns alltså ett antagande om att Räppe-alternativet skulle locka personal på ett sätt som vi inte ser idag.

Mikael Johansson (M) fick med sig regionfullmäktige i beslutet om att gå vidare med planerna för sjukhus i Växjö.
Mikael Johansson (M) fick med sig regionfullmäktige i beslutet om att gå vidare med planerna för sjukhus i Växjö.Foto: Elvedin Basic

Centerpartiets Thomas Haraldsson bidrog med ett klokt inlägg om tillgängligheten. I dag är trafiken en kännbar faktor både vid utryckningar och när privatpersoner söker sig till lasarettet. I Räppe skulle den påverkan bli mindre och framför allt mer förutsägbar. Det gäller även de som arbetar där.

Ytterligare en Vänsterpartist varnade för att man inte hade personalen med sig. Med detta syftade han på fackförbundens kritik mot delaktighet i processen. Svaret kom från Mikael Johansson som menade att professionen varit med och sagt sitt och att kritiken främst handlat om skyddsombudens bristande insyn.

Samsynen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna på att sjukhuset i Räppe är det bästa innebär att förankringen får sägas vara god. Det är något som ger en viss trygghet i den osäkerhet som alltid finns när åtta miljarder hänger i luften. Oppositionen har alltid alternativet att avstå från att vara konstruktiv och långsiktig i förhoppning om att få utdelning på valdagen. När de stora politiska aktörerna är eniga brukar det vara ett tecken på ett övertygande underlag.

Det är Vänsterpartiet och Liberalerna som tagit rollen som opposition. De bidrar också till att skärpa beslutsprocessen och visa var svagheterna finns.

Det är ett stort beslut som fattats. Skuldsättningen är också stor. Med Moderaterna och Socialdemokraterna som garanter för projektet finns dock stora incitament för att hålla ekonomin i schack. Sjukhuset som byggs är till för hela regionen och kommer att bekostas av hela regionen. Det är en satsning som visar på tilltro till Kronobergs utveckling. Att denna del av Sverige kommer att vara attraktiv under decennierna som kommer och att företagen här fortsätter att skapa goda livsmöjligheter.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons