Skärp kraven för anhöriginvandring

Ledare Artikeln publicerades
Migrationspolitiken bör styras efter dess utfall.
Foto: Mosa'ab Elshamy
Migrationspolitiken bör styras efter dess utfall.

Det var smärtsamt för Socialdemokraterna, men till syvende och sist lät de verkligheten och väljaropinionen styra. De gick därför till val på löften om ett regelverk avsett att halvera migrationen till Sverige. En halvering skulle fortfarande innebära fler migranter per capita än våra grannländer, varför det egentligen inte borde vara speciellt kontroversiellt. Därför är det förvånande att Stefan Löfven nu verkar vilja ge efter åt småpartierna.

Det handlar om en strid rörande anhöriginvandringen. Den som har fått uppehållstillstånd har - om vissa givna kriterier är uppfyllda - möjlighet att ta hit anhöriga. Kriterierna för detta är i den tillfälliga migrationslagstiftningen mer restriktiva än vad som tidigare varit fallet. Men det speglar också en förändrad verklighet, med fler människor som migrerar, och ett Sverige med sämre kapacitet att erbjuda ett fullgott mottagande.

Under perioden första januari till sista november 2018 kom fyrtioentusen anhöriginvandrare till Sverige. Det motsvarar hela Kalmar tätort, och lite till, på mindre än ett år. Det är personer som skall integreras in i samhället, som skall lära sig svenska, som skall ha del av vår välfärd och som skall ha någonstans att bo. Detta samtidigt som vi har en bostadskris och växande vårdköer och samtidigt som Sverige slår rekord i utanförskapsområden och problemen med segregation växer. Det är volymer som med rätta oroar människor, och som Löfven i valet lovade att hålla nere.

Att Socialdemokraterna skickar signaler om att ge efter till småpartierna och göra regelverket ännu mer generöst är därför mycket oroande. Att Socialdemokratiska källor talar om frågan i termer av ”återinförd familjeåterföring” (Expressen, 10/12-2018), känns givet de volymer vi nu ser faktiskt obegripligt.

Migrationspolitiken måste likt all politik styras efter dess utfall, och detta utfalls konsekvens för samhället i stort. Om detta inte räcker som argument borde en studie av väljaropinionen göra det. I en Sifo-undersökning publicerad i måndags av Svenska Dagbladet tydliggörs opinionsläget på ett övertydligt sätt. Inte ens en majoritet av vänsterpartiets väljare stödjer reformer för ökad migration. I SVT:s stora vallokalsundersökning från september svarade endast var fjärde väljare att de vill ha en mer generös migrationslagstiftning.

Det finns en majoritet i riksdagen för att strama åt regelverken, som på ett mycket tydligt sätt också avspeglar en majoritetsvilja bland väljarna. Att låta denna viktiga framtidsfråga styras av småpartiernas radikala agendor vore ett verkligt ledarskapsmisslyckande för både Löfven och Kristersson.