Skeva straffsatser

Regeringen beslutade under torsdagen att förbjuda köp av hyreskontrakt, vilket framgent kommer att kunna ge så mycket som fyra år i fängelse. Den skärper också straffet för försäljning av hyreskontrakt, som sedan tidigare är en kriminell handling, samtidigt som uttag av överhyra blir brottsligt och rätten att byta bostad begränsas.
Ledare • Publicerad 6 april 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Foto: Hasse Holmberg / TT

Regeringens nya giv motiveras delvis med att den organiserade brottsligheten har sina fingrar med i svarta bostadsaffärer. Enligt justitieminister Morgan Johansson är geschäftet med hyreskontrakt ”inte sällan kopplat till kriminella nätverk, som ägnar sig åt annan typ av kriminalitet också”, och han tror att lagändringen ”kommer att ha en stor förebyggande effekt om de som håller på med det här får klart för sig att man faktiskt kan dömas till ansvar”. Regeringens åtgärder förklaras även med att man vill få till stånd en mer effektiv hyresbostadsmarknad, en konsekvensanalys som dock ifrågasatts av lagrådet.

Det är förstås angeläget att bekämpa organiserad brottslighet, men långt ifrån alla som handlar med hyreskontrakt tillhör denna kategori. De som säljer och köper hyreskontrakt är tvärtom allt som oftast vanliga människor som agerar inom ramarna för en komplicerad och dysfunktionell bostadsmarknad.

Med tanke på hur den svenska bostadsmarknaden ser ut förefaller det vidare osannolikt att de nya insatserna mot handel med hyreskontrakt kommer att få några betydande resultat. Det handlar här om att angripa symptom på fundamentala systemproblem, inte dessa problem i sig.

Man kan dessutom fråga sig om straffsatserna för köp och försäljning av hyreskontrakt är rimliga och vilka signaler de egentligen sänder. Påföljden för normalgraden av brottet köp av hyreskontrakt blir böter eller högst två år i fängelse medan en grov variant av brottet ger som minst sex månaders och som mest fyra års fängelse. Påföljden för normalgraden av försäljning av hyreskontrakt blir högst två års fängelse medan en grov variant medför minst ett halvår och maximalt fyra år i fängelse.

Dessa straffsatser kan kontrasteras mot de som föreligger vid misshandel och våldtäkt. För normalgraden av misshandel sträcker sig påföljden från böter eller som mest sex månader i fängelse till som mest två års fängelse. För grov misshandel är spannet arton månader till sex år bakom lås och bom. Normalgraden av våldtäkt ger minst två års och maximalt sex års fängelse, grov våldtäkt lägst fem och högst tio år i fängsligt förvar.

Straffsatserna för försäljning och köp av hyreskontrakt ter sig i jämförelse med straffsatserna för misshandel och våldtäkt som väl tilltagna, för att inte säga oproportionerliga. Detta i en situation där påföljderna för ekonomiska brott redan inte sällan framstår som illa avvägda i förhållande till de för våldsbrott. Man spär därmed på en befintlig skevhet i straffsatser som är ofördelaktig för den medborgerliga tilltron till rättsväsendet.

Mathias Persson