Annons

Skolan trygg mark för Pehrson

Liberalerna såg individen i klassrummet.
Ledare • Publicerad 6 juli 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Liberalernas reformförslag i Almedalen riktades mot Sveriges klassrum. Skolfrågor har länge varit ett av partiets kärnuppdrag. Partiledaren Johan Pehrson försökte under pressträffen redogöra för skillnaderna i människosyn som gör att partiet länge valt att följa skolan så noga. Det handlade om att betona att alla barn har lika värde men inte är varandra lika.

Förslaget, att finansiera ettusen nya tjänster för speciallärare i grundskolan, syftar till att lösa en situation som blivit vanlig i många av landets klassrum. Elever med behov av extra stöd sätts i dag i vanliga klasser, deras behov kan se väldigt olika ut och detsamma gäller tillgången till stöd. För en del handlar det om att föräldrarna prioriterat ett socialt sammanhang framför en lugn miljö, för andra handlar det om att skolan inte gjort utredningar som medger större stödinsatser.

Annons

Men situationen leder på många håll till problem, ibland för eleven och ibland för klasskamrater och lärare som inte får möjlighet att driva på undervisningen. Liberalerna visade på statistik som angav att andelen lågstadiebarn som undervisas i grupper anpassade för specialundervisning minskat kraftigt de senaste åren. Med stärkta resurser vill man vända den utvecklingen.

Johan Pehrsons Liberalerna har sett en viktig detalj i Sveriges klassrum.
Johan Pehrsons Liberalerna har sett en viktig detalj i Sveriges klassrum.Foto: Henrik Montgomery

En enkel resursfråga som denna kan göra stor skillnad för studiero och enskilda barns möjligheter att ta till sig undervisningen. Speciallärare finns ofta men som resurser kopplade till klassrummen, små grupper har blivit ovanliga.

Ettusen speciallärare kostar enligt Liberalerna drygt två miljarder kronor per år. Det är en stor satsning som bygger på att locka tillbaka lärare till skolorna. I Liberalernas ideologiska tradition finns en stark betoning på individens värde. Det har tagit sig olika uttryck genom åren, idag rör det sig alltså om en miljardsatsning för att tidigt ge extra stöd till elever med olika svårigheter. Det är en reform som perfekt fångar partiets karaktär.

Kanske är det också vad man behöver efter intensiva år av tävlan på en ganska liten yta inom politiken. Invandring, integration och brottslighet har fått stort utrymme och många partier har kommit med likartade förslag för att lösa de ganska stora problem som funnits just i det häradet av politiken. Det var den tidigare partiledaren Nyamko Sabuni som fick den otacksamma uppgiften att försöka armbåga fram partiet i den rusningen. Resultatet blev vikande opinionssiffror som i våras ledde till ledarbyte.

Nu har Pehrsons liberaler medvind. Spekulationer kring partiets roll i regeringsbildningen som väntar efter valdagen innebär ofarlig exponering för ett parti som varit nere under riksdagsspärren i mätningarna.

Skolfrågor är också något som kan ena partiet. Det var tack vare Liberalerna och Centerpartiet som dagens regering kunde tillträda. När Liberalerna sedan valde att lämna det samarbetet var uppstod två falanger inom partiet. Återigen är betoningen på individen vägledande. Johan Pehrsons uppgift är att både hålla kvar partiet i riksdagen och att hålla ihop riksdagsgruppen.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons