GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Skyttedal prövar maktflytten

EU:s makt ökar när svenska politiker felbedömer hur reformerna i Bryssel blir till. Europaparlamentarikern Sara Skyttedal förklarar i en intervju på ledarsidan varför det så ofta blir fel.
Ledare • Publicerad 15 november 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Ledarsidan träffade Kristdemokraternas ena Europaparlamentariker Sara Skyttedal vid rikstinget i Norrköping. Dagen efter att hon begärt att parlamentets talman skall tillsätta en rättslig prövning av sysselsättningsutskottets förslag till minimilöner i unionen. Hon menar att det finns anledning att undersöka om lägstalönerna som de nu är utformade strider mot grundläggande EU-fördrag. Det blev ett samtal om maktförskjutning, principer och praktik i en politiskt maskineri som svenska politiker ofta har en naiv bild av.

”Jag tror att det var oerhört naivt från Socialdemokraterna att tro att man skulle slå fast principer om minimilöner på EU-nivå utan att någon skulle vilja följa upp det med konkreta reformer. För vad är poängen med principer om de inte skall betyda någonting?”
Sara Skyttedal

Sysselsättningsutskottet i Europaparlamentet röstade med stor majoritet för att driva minimilöner framåt. Dessutom röstade man ned Sveriges och Danmarks förslag om ett undantag från regleringen. Samtidigt är det just dessa länder som många vänder blickarna till när de söker inspiration för att reformera arbetsmarknader. Varför vill man tvinga in Sverige i ett system som äventyrar de värden man vill efterlikna?

–Jag tror att andra krafter underskattar hur stark EU-domstolens makt är att tolka direktiven som den själv vill och jag tror inte att kommissionären Schmit har en avsikt att underminera den svenska modellen. Men det är fortfarande inte det övergripande intresset för kommissionen att införa den svenska partsmodellen i Europa. Huvuddelen handlar om att skydda arbetstagare från alldeles för låga lönenivåer. Det intresset står högst och det är därför man inte är villig att ge undantag som skulle kunna få fler länder att försöka runda direktivet.

Avgående statsministern Stefan Löfven drev detta projekt i och med toppmötet i Göteborg 2017. Då uttalade han att ”det finns inget i den sociala pelaren som säger att det ska bli mer överstatlighet, tvärtom så poängteras det väldigt noga att det inte ska innebära mer makt till Bryssel.” Nu efter omröstningen i utskottet varnar både LO, Svenskt Näringsliv och Socialdemokrater för att den svenska modellens framtid kommer att avgöras av EU-domstolen i Luxemburg. Varför lyckas svensk vänster så sällan förutse hur EU-förslag skall påverka Sverige?

–Jag tror att det var oerhört naivt från Socialdemokraterna att tro att man skulle slå fast principer om minimilöner på EU-nivå utan att någon skulle vilja följa upp det med konkreta reformer. För vad är poängen med principer om de inte skall betyda någonting? Jag förstår inte hur man å ena sida säger att det är oerhört viktigt att vi har ett socialt Europa men å andra sidan att det inte får betyda något. Den tudelningen har inte andra länder köpt: tycker man att det är viktigt med ett socialt Europa så vill man också att det skall finnas tydlig EU-lagstiftning som stärker det.

–Vi Kristdemokrater varnade för detta redan från början och nu står vi med facit i hand. Och det här är bara det första förslaget av många vi väntar komma i närtid.

Sara Skyttedal vid Kristdemokraternas riksting.
Sara Skyttedal vid Kristdemokraternas riksting.

–Svenska politikers självbild behöver bli mer realistisk. Alla andra EU-länder strävar inte efter att bli en kopia av Sverige i alla avseenden. Ibland tror man att de flesta EU-lagstiftningar består i stor utsträckning av kompromisser mellan olika länders intressen, parters intressen och särintressen som skall bil en så balanserad lösning som möjligt. Det är märkligt att tro att det skall kunna bli en rakt igenom svensk idé som formar lagstiftningen på området. Det är därför det är så viktigt med principfrågan subsidiaritet, som är kärnan för hela EU-samarbetet. Det skall vara rätt frågor på dagordningen: lagom mycket EU, som vi gick till val på.

EU:s subsidiaritetsprincip ser idag ut att ha få försvarare, både den sociala pelaren och klimatpolitiken pekar åt en maktförflyttning från människor och nationer till unionen. Går det att återföra EU till ett mer mellanstatligt istället för överstatligt samarbete?

–Jag kan konstatera att det har blivit väldigt mycket svårare för dessa röster sedan britterna lämnade unionen. Det var vår starkaste allierade för svensk del. För trots att socialdemokraterna gjorde en felbedömning i den här frågan så är svenskarna överens om att EU inte skall fatta beslut på det här området. Men vi står ofta allt mer ensamma i att värna subsidiaritetsperspektivet, i övrigt känns det som att det principiella inte är närvarande i diskussionerna.

Därför lyfte du tillsammans med två tyska kristdemokrater frågan till rättslig prövning?

–Ja. När det gäller förslaget om minimilöner kan man tycka att det är extra anmärkningsvärt att det kommer förslag eftersom det står glasklart i EU-fördragen att EU inte får sätta lönenivåer. I och med förändringar i förslaget som gjorts i parlamentet så blir det väldigt oklart om detta är juridiskt förenligt med fördraget.

Om talmannen godkänner prövningen kommer parlamentets rättstjänst att göra en undersökning av huruvida förslaget i nuvarande utformning strider mot EU-fördragen. För den som vill se en union som håller sin innanför givna ramar är detta en process väl värd att följa.

Jacob SidenvallSkicka e-post