Annons

Snart tårta för Tidöavtalet

Det börjar så smått dra ihop sig till årsdag för Tidöavtalet. Jovars, det är några månader kvar. Men med tanke på hur olyckskorparna kraxade när avtalet presenterades är det förlåtligt om tankar på födelsedagstårta börjar infinna sig redan nu.
Ledare • Publicerad 1 augusti 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

På papperet är det faktiskt inte så konstigt att det inte har blivit mer kiv och väsen. Avtalet är genomtänkt. Det definierar områden där man kommit överens om en gemensam politik, det understryker åtminstone på ett basalt plan att parterna skall visa respekt mot varandra och det garanterar Sverigedemokraterna full insyn i departementsprocesserna genom sverigedemokratiska tjänstemän placerade på Regeringskansliet.

I Dagens Nyheter gjordes nyligen ett försök att visa hur splittrade regeringen och Sverigedemokraterna är - med motsatt resultat.

Annons

Sverigedemokraterna röstade emot regeringen i var tredje omröstning, förkunnades det. Låter allvarligt. Men man kan förstås också uttrycka det så här: Man var överens i två tredjedelar av de fall en fråga gick till votering i kammaren.

Att man röstar olika i frågor som ligger utanför Tidöavtalet är ju inget konstigt. Det är ju just därför de inte omfattas av avtalet. Det skulle tvärtom vara uppseendeväckande om man uppvisade samsyn i riksdagen kring politiska frågor som man tidigare inte tyckt vara värda att forma en konsensus kring.

Foto: Henrik Holmberg / TT

Just därför är det högintressant att man röstat så lika i frågor kring finans- och arbetsmarknadspolitik, som tekniskt sett omfattas endast i begränsad omfattning av Tidöavtalet. Dagens Nyheter får det till att man röstat i enighet i över åttio procent av sådana fall.

”Det finns inget tydligare kvitto på att de former man funnit bevisligen fungerar.”

Men det riktigt intressanta de försvars- och säkerhetspolitiska domänerna. När Tidöavtalet presenterades gjorde regeringspartierna en stor sak av att man inte samarbetade med Sverigedemokraterna om sådant. Det underförstods att Sverigedemokraterna inte var solida när det kom till den typen av allvar. Men ser man till vad som faktiskt är fallet i riksdagens voteringar visar det sig att man har röstat lika i nittiofyra procent av fallen.

Sverigedemokraterna sluter alltså i princip helhjärtat upp bakom den svenska säkerhetspolitiska linjen. Det är bra att ha svart på vitt i tider som dessa.

Nu pågår enligt uppgift förhandlingar för att uppdatera avtalet till hösten. Alltså inte omförhandla det för att parterna inte står ut med sakernas tillstånd. Tvärtom, det flyter så pass bra att man tänker sig att utvidga det. ”Nu tittar vi på Tidö 2.0 där vi ska försöka få in ytterligare saker som vi är överens om”, säger Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg.

Alldeles utmärkta nyheter. Man är överens om så pass mycket att man lika gärna kan stoppa in ännu mer politik i paketet. Det finns inget tydligare kvitto på att de former man funnit bevisligen fungerar.

Jordgubbstårta, tack.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons