Annons

Snuvad på skolan

Nya uppgifter pekar på att skolan inte alls är Jan Björklunds.
Publicerad 8 juni 2018
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det skall krävas mycket för att en ledamot av Kungliga Vetenskapsakademiens skolkommitté riktar en offentlig anklagelse om mygel mot en myndighet. Tröskeln får nog sägas vara än högre om pekfingret är riktat mot Skolverket. Men det är precis vad som hänt. Per Kornhall skriver tillsammans med den liberale skoldebattören Isak Skogstad på DN Debatt att de har bevis för att tjänstemän på Skolverket förvanskade kunskapsmålen för den läroplan som Alliansregeringen tog fram.

Tack vare tipsare på myndigheten säger de sig ha fog för att hävda att tjänstemän gick emot regeringens uppdrag och utformade kunskapskraven såsom de själva ville. Dessutom skall de ha tystat ned kritiken som lärare senare riktade mot de vaga kunskapskraven.

Annons

Uppgifterna är sprängstoff i skolvärlden. Just nu pågår en debatt om den nuvarande läroplanen och dess hittills förmodade konstruktör Jan Björklund (l) som då var utbildningsminister. Björklund och hans parti har sedan länge profilerat sig i skolfrågor, de har lagt ned stor möda och tankekraft på att utforma sina förslag. Fokus har hela tiden varit att se till att barn och unga tar in gedigna faktakunskaper i första hand för att sedan få fungerande tolkningsverktyg. Udden har på ett tydligt sätt varit riktad mot ”flumskolan”.

Under det senaste halvåret har Björklund fått ta emot en hel del kritik för skolresultaten som presterats i den skola han format. Förmedlingen av gedigna faktakunskaper har inte fungerat som man hoppats och vaga betygskriterier öppnar dörren för glädjebetyg. Nu verkar det alltså som att han inte alls fått sätta den prägel på skolan som vi trott.

Mycket är alltså på spel. Antingen har en grupp tjänstemän satt sig över politikernas beslut och bär därmed skulden för dagens vaga kunskapskrav. Det är problematiskt eftersom väljarna inte kan rösta bort dem. Den andra möjligheten är förstås att kritiken är ogrundad och ett försök att blanda bort korten inför valet. De höga insatserna i detta talar dock mycket starkt för det tidigare scenariot.

Läroplanen har bäring på allt som händer i skolan. Även den andra just nu pågående skoldebatten, om vinstförbud för välfärdsföretag, påverkas av detta. Om läroplanen inte är ett resultat av borgerlig politik utan av myndighetstrots försvagas kritikernas argument även på detta område. De borgerliga står för att de vill tillåta privata huvudmän för skolor men de står inte för vaga kunskapskrav som kan missbrukas för att tömma barns skolgång på substans.

De kommande dagarna lär klargöra vad som faktiskt hände på Skolverket för tio år sedan. Den nuvarande och någorlunda nytillträdde generaldirektören säger sig beredd att utreda saken. För borgerliga politiker är det en påminnelse om att inte slarva med uppföljningen av reformer. Alliansens regeringstid innebar en ändrad kursriktning som lär ha varit obekväm för mer än en person, även på myndigheter som har i uppgift att verkställa regeringens beslut.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons