Annons

Sofism eller pseudoreligion?

Svenska Dagbladet har låtit opinionsinstitutet Novus höra sig för om svenskarnas syn på hur man bäst kommer till rätta med klimathotet. Man lät bland annat de svarande ta ställning till ett enkelt påstående:
Ledare • Publicerad 9 augusti 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

”Det viktigaste är inte om Sverige minskar sina utsläpp – det viktigaste är att Kina gör det.”

Här fann man betydande skillnader mellan de politiska lägren. Högerlutande, framför allt Sverigedemokrater, var väl villiga att stämma in i påståendet. De som tillhör vänstersidan stämde i huvudsak in men i märkbart lägre grad.

Annons

Sjuttiotvå procent av alla svenskar är på det klara med att Fastlands-Kina påverkar klimatet mer än vad Sverige gör. Det kan tyckas betryggande eftersom det är en rätt viktig sak att ha klart för sig. Men samtidigt, det innebär ju också att nästan trettio procent inte tror att Kinas utsläpp påverkar klimatet mer än vad Sveriges utsläpp gör. Det är alltså väldigt många personer som saknar verklighetskontakt i frågan.

Hur går man runt med en sådan föreställning i huvudet? Det borde vara uppenbart även för ett barn att Kinas utsläpp är mycket större och därmed värre än Sveriges.

Man kan med ansträngning tolka svaret välvilligt. Säg att vi har ett ton CO2 som släpps ut i Sverige och ett ton CO2 som släpps ut i Kina. De åstadkommer exakt lika mycket skada. Ett ton CO2 i Kina är med den logiken inte värre än ett ton CO2 härrörandes från Sverige. På frågan om det är viktigare att land x minskar sina utsläpp än att land Y gör det skulle man alltså kunna resonera som att det är precis lika viktigt. Man tänker bara bort mängden utsläpp och fäster sig vid konstaterandet att skadan på klimatet som sådan är av samma karaktär över hela jorden.

Foto: Anders Wiklund/TT

Det är ett sofistiskt sätt att behandla Novus frågeställning. Är det det de här nästan trettio procenten valt att göra? Förmodligen inte. Förmodligen handlar det om något annat.

”Men att folk slutar tro på Gud innebär inte att de inte har ett religiöst behov”

Det är svårt att värja sig mot tanken att det där andra handlar om ett ideologiskt eller känslomässigt beroende. Sverige är fortfarande ett extremt sekulariserat land och har varit det under många år nu. Men att folk slutar tro på Gud innebär inte att de inte har ett religiöst behov. Viljan att tro på något större än den egna personen och att placera sig själv i ett existentiellt ödesdrama finns fortfarande där. Man behöver inte vara teolog för att känna igen klangerna av predikan och domedagstro i svensk miljörörelse.

Skulle föreställningen att ansträngningarna för att minska koldioxidutsläppen behöver koncentreras på Kina i stället för Sverige etableras, då rycks i princip fundamentet för den religiösa energin undan. Svenskarnas leverne blir inte lika syndigt längre. Den religiösa tomheten behöver fyllas med något annat och den processen är psykologiskt mödosam. Hellre då hålla fast vid utgångspunkten att Sveriges utsläpp är viktigare än Kinas.

Det kanske är en djärv teori. Men det är inte lika djärvt som att påstå att Kinas miljöförstöring inte är värre än Sveriges.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons