Annons

Stegrud tillbaka men problemet består

Hon är tillbaka. Ja, i den stora världen de flesta lever i kanske det inte direkt är ett omvälvande besked att den Sverigedemokratiske EU-parlamentarikern Jessica Stegrud åter har fått tillträde till Facebook efter att ha blivit avstängd i ett dygn. Men i en politisk-principiell värld är hela historien symptomatisk för en av de mest oroande tendenserna för det demokratiska samtalet i dag.
Ledare • Publicerad 15 oktober 2020 • Uppdaterad 20 november 2020
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Stegrud hade gått i svaromål mot en person i sitt kommentarfält som kopplade ihop Sverigedemokraterna med nazister. Hon kallade honom ”okunnig” och det räckte för att hon skulle anses bryta mot Facebooks uppföranderegler.

En demokratiskt vald företrädare för det svenska folket klipptes alltså av från kommunikation med sina uppdragsgivare väljarna. Det är ett problem oavsett om det handlar om en Sverigedemokrat eller Miljöpartist eller någon annan. Och det är inte som ett strömavbrott. Facebook kan stänga av användare på livstid utan att behöva gå i svaromål för beslutet.

Annons

Huruvida det är teoretiskt möjligt eller inte att tolka Stegruds ordval som på tok för anstötligt (det var det naturligtvis inte) är egentligen ointressant. Det är det faktum att det sitter någon och fattar ett avstängningsbeslut som i grunden handlar om rent godtycke som är det allvarliga. Speciellt som denne eller snarare det system denne ingår i inte kan ställas till svars för sin tolkning.

Ja, Facebook har juridisk rätt att bete sig så här. Det är ett privat företag som har rätt att stänga av och censurera allt efter ägaren Mark Zuckerbergs morgonhumör. Men det är inte svaret. Det är tvärtom problemets själva kärna.

Foto: Fredrik Persson/TT

Facebook är ett naturligt monopol, det ligger i själva produktidén, och inom ett område som är centralt för det demokratiska samtalet. Men man har detta monopol inom ramen för en föråldrad lagstiftning som tillåter företaget att låtsas som om det är något annat än vad det är. I dag är Facebook privatägd allmän infrastruktur men vill slippa ta demokratiskt tvingande konsekvenser av det.

I USA har Facebook just beslutat att blockera The New York Posts spridning av graverande korruptionsuppgifter kring den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden. Facebook menar att uppgifterna inte kan anses vara tillräckligt tillförlitliga – eftersom Bidens kampanjteam bestrider dem. Även Twitter har följt Facebooks exempel och blockerat journalister på tidningen för att hindra dem föra ut sin story.

Att Facebook och Twitter överprövar en medieaktörs publicistiska beslut är uppseendeväckande nog. Men att det dessutom är ett tillgrepp på en tidigare ouppmätt nivå och sker så pass nära ett presidentval är mycket allvarligt. Det närmar sig kriteriet för direkt intervenering i den demokratiska processen.

Vi har skrivit det förr och det förtjänar att upprepas: High tech-jättarnas makt är för stor. Det är inte i första hand ett marknadsproblem utan ett demokratiskt problem. Och det blir bara värre.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons