Studentkorridoren kan återuppstå

Med förenklade regler för byggnationen av studentbostäder tänds hoppet för studentkorridoren.
Ledare • Publicerad 18 mars 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Till slut kommer man att kunna bygga riktiga studentkorridorer igen. Det har varit krav på byggstandard som gjort det svårt att förverkliga. Samtidigt som studenter år efter år angivit bristen på billiga och små bostäder som orosmoln har det mest varit lägenheter som byggts.

Och det finns förstås poänger i det. Studentlägenheter kan användas av fler och i fler olika livssituationer. När en större andel av befolkningen läser vid högskolor kan man också tänka sig att lägenheter underlättar för personer som redan bildat familj eller studerar senare i livet. Men den främsta anledningen till att man inte byggt korridorer har varit att man inte fått, på grund av handikappanpassning och andra krav.

Men fördelarna med korridorer är många. Det uppenbara är att priset blir lägre. Men det finns också poänger i att studentkorridorer är svårare att ha till annat än just det. Det skapar långsiktighet för boendeformen och blir ett skydd för studenter mot bostadsbrist som annars kan äta upp studentlägenheter, antingen genom att studerande bor kvar extra länge eller genom att lägenheter hyrs ut till icke-studerande.

Sedan finns det också viktiga fostrande funktioner av att utsättas för andra människor. Att flytta hemifrån och att börja studera på högskolenivå är två stora steg som ofta tas samtidigt. Men i en korridor möter man ofta personer som redan tagit dessa steg och som kan visa en, antingen som förebilder eller avskräckande exempel, hur man kan lyckas med en sådan omställning. Den som hamnar i en studentlägenhet kommer att tillbringa stora delar av dygnet i ensamhet om den inte delar boendet med någon.

Riktigt så här trångt skall studenterna inte behöva ha det.
Riktigt så här trångt skall studenterna inte behöva ha det.Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Vårt samhälle är globalt sett välmående. Det innebär särskilda utmaningar för oss. Föräldrar i Sverige lägger idag ner stor möda på att begränsa antalet skärmtimmar för barnen. Det är ett äkta I-landsproblem, men inte desto mindre verkligt för det. Att studentlägenheter blivit normen måste utvärderas. Är detta en lyx som kan leda till att värdefulla erfarenheter och lärdomar uteblir?

Frågan är säkert provocerande för somliga. Men poängen med fostran är att gå igenom saker som man själv inte valt men som visar sig leda till ökad förståelse och nya insikter. Och det är trots allt så att många studerande efterfrågar billigare boende. Bostadsminister Andreas Carlsson (KD) gör rätt i att sänka kraven för studentboenden, men reformen bör också följas upp så att den inte bara leder till att det byggs enklare lägenheter, utan faktiskt bidrar till att korridorerna återuppstår.

Studentlivet handlar inte bara om att skaffa en utbildning och bli anställningsbar. Det är en viktig socialisering som skapar förståelse för andra människor. Och det har ett värde oavsett vad man gör av sin utbildning senare i livet.

Jacob SidenvallSkicka e-post