Annons

Talande om S

Närmare tvåhundra personer trotsade snålblåsten från Växjösjön för att höra Lena Micko tala på Socialdemokraternas första majfirande.
Växjö • Publicerad 2 maj 2018
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

För många är Lena Micko mest känd som ordförande i SKL, arbetsgivar- och medlemsorganisationen för kommuner och landsting. Det var dock tydligt att det inte var i den rollen hon besökte Växjö.

Micko sitter nämligen också i Socialdemokraternas verkställande utskott samt i Linköpings kommunfullmäktige, men det är av underordnad betydelse i sammanhanget. Hennes perspektiv var den ledande socialdemokratens. Hennes tal kretsade kring trygghet och tillit och präglades av partiets senaste kommunikationsstrategi: Man kan och bör ställa krav på de som utnyttjar välfärden, nya så väl som gamla svenskar skall respektera jämställdhet och ungas rätt till att göra egna livsval.

Annons

Talet verkade vara tänkt att bland de församlade förankra ett mjukt sätt att tala om ganska strama integrationsreformer. Micko betonade att vården kommer att bli en av de viktigaste frågorna i valet, men trots att hennes position på SKL ger henne både insyn och inblick i vårdens verklighet var det integrationen hon talade om mest.

På vårdens område nämndes en kommande satsning inom cancervården. I övrigt höll hon sig till den klassiska linjen i socialdemokratisk vårdpolitik: bråka inte majoriteterna i regionpolitiken. Micko talade om att regeringen skall se till att ge landsting och regioner rätt förutsättningar för att sedan låta politiker på regionnivå sköta resten. Det är den inställningen som gjort att den rödgröna regeringen levererat så svaga resultat inom vårdpolitiken.

Vårdköerna har under mandatperioden vuxit i hela landet utom Stockholm. En av regeringens första reformer var att ta bort kömiljarden som effektivt kortade köerna och ökade tillgängligheten under Alliansregeringen. För att minska intrycket av att vården blivit otillgänglig under den rödgröna regeringen presenterade man i julas ett av få vårdrelaterade förslag under denna mandatperiod. Vårdgarantin skulle förändras så att rätten till läkarundersökning inom sju dagar tas bort för att ersättas med att vårdtagarna har rätt till medicinsk bedömning inom tre dagar. Det låter bättre men lär gå ut över personer som är ovana vid att stå på sig.

I övrigt var talet en genomgång av Socialdemokraternas prioriteringar inför valet. Välfärdens kärna bestående av vård, skola och rättsväsende skall vara fokus. Något som man utgå från att de närvarande hade koll på.

Mot slutet kom konflikterna in i talet. Micko såg en hård valrörelse framför sig och uppmanade åhörarna att inte vara rädda för en hård fajt. Moderaternas skattesänkningar och intresse för hyressättningssystemet lyftes som exempel på hot mot välfärden. Det talades också om att ”Moderaterna med Sverigedemokraterna i släptåg” innebar en ny konstellation med ett gammalt idéinnehåll. Intrycket var att hon försökte bunta ihop Moderaterna och Sverigedemokraterna ideologiskt.

Detta samtidigt som LO gör vad det kan för att locka tillbaka SD-sympatisörer till fållan. Valet kan absolut bli en hård fajt.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons