Annons

Träning är mer än hopp och lek

På Barometerns ledarsida lovordade Martin Tunström (4/3) padelsportens snabba framväxt i Sverige på senare år. Padelhallarna blir nu bara fler och fler. Så sent som förra veckan invigdes en hall i Tingsryd som var på idéstadiet så sent som förra sommaren. Tunström pekar på att gruppsportande fyller ett socialt behov och drar paralleller till folkrörelserna. En tankeväckande observation, men resonemanget missar centrala delar av svensk idrottshistoria.
Ledare • Publicerad 9 mars 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det finns en underliggande konflikt inom träning som samhällsfenomen. Den illustreras kanske bäst av en nu bortglömd konflikt mellan att säga ”idrott” eller ”sport”. Tunström, likt de flesta numera, använder orden växelvis för att benämna samma sak. Men de har lite olika innebörd. Idrott är ett ord av fornnordiskt ursprung och anknyter till uppvisning av styrka och uthållighet. Sport kommer däremot via engelskan från franskans desport – ett nöjsamt tidsfördriv.

Träningsviljan trotsar pandemin. Linggymnastiken använde liknande övningar för tvåhundra år sedan.Foto: Henrik Montgomery/TT

Tunström pekar på potentialen för spontana samtal vid padelbanan och hur föreningsinitiativ gjort att många banor byggts. Från den amerikanska statsvetaren Robert Putnam plockar han en problembild av en borttynande social sammanhållning där föreningsdöden blir central. Träningens roll i samhället och dess sociala innebörd är dock både djupare och äldre än vad denna historieskrivning förtäljer.

Annons

Svenska träningsideal kan spåras tillbaka till den nu ganska bortglömda nationalhjälten Pehr Henrik Ling. Linggymnastikens pedagoger och många inom den tidiga svenska idrottsrörelsen var djupt misstänksamma mot de anglikanska sporterna och tävlingar.

Folkhälsovurmen och kampen mot stillasittande är ingen ny företeelse. När den allmänna folkskolan infördes 1842 var det naturligt att ha gymnastik på schemat. Kollektiva och samstämmiga övningar var tänkta att ge en känsla av tillhörighet samtidigt som det bidrog till fysisk utveckling.

Smålandspostens krönikör, journalisten Sara Martinsson, skriver i sin bok Knäböj om hur träning lär en känna kroppen och ger kapacitet att prestera i såväl vardagen som ens val av fysisk aktivitet. Idrott och sportande är, som Martinsson skriver, ett privilegium för den som har tid och viljan att utsätta sig själv för utmaningar. Sporterna och idrotten har historiskt haft klara klass- och könsmässiga gränsdragningar. Men för P.H. Ling och hans efterföljare var det likväl självklart att alla skulle röra på sig och utveckla en god fysik.

”Olika idrotter, sporter och träningsformer är traditioner som förutsätter förebilder och tränare som kan förmedla detaljer och kunskap som denne i sin tur fått från sina tränare.”

Sport och idrott är mer än ett tillfälle för samtal. Det är mer än en lek eller själviskt tidsfördriv. Att pressa sina gränser fysiskt och psykiskt är en allmängiltig dygd. Den enskildas strävan får positiva effekter på samhället i stort. Drar man det till sin spets är dock dagens populära träningsformer ofta bristande.

Olika idrotter, sporter och träningsformer är traditioner som förutsätter förebilder och tränare som kan förmedla detaljer och kunskap som denne i sin tur fått från sina tränare. Det finns ibland en illusion av att aktiviteter är mer lättillgängliga än de i verkligheten är.

I en tid av kan-själv-anda och Youtube-instruktioner är det svårt att söka ledning av andra människor. Den höga skaderisken i en sport som padel tyder på att en mjukstart i träningen för nyfrälsta motionärerna kan vara på sin plats.

Innan man kastar sig in i den senaste hälsotrenden är det värdefullt att vara lite ödmjuk inför sin egen nybörjarstatus. Träningsresan är lång och ingen kan göra den utan vägledning.

Pontus WesterholmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons