GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Tryggare familjer ger ett tryggare Sverige

I takt med att kriminaliteten växer och kryper ned i åldrarna, växer även vikten av att förhindra nyrekryteringen bland unga. En av alla omständigheter som kan öka risken för brottslig aktivitet är en otrygg och dysfunktionell familjesituation.
Ledare • Publicerad 26 juli 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Familjens roll i det preventiva arbetet är väldokumenterad i forskningen. Barn som uppvisar normbrytande beteenden har ofta ett sämre samspel med sina föräldrar, enligt Socialstyrelsen. Föräldrar som inte involverar sig eller visar engagemang eller intresse för sitt barn, har i större utsträckning barn som söker sig till en kriminell livsstil. När en trygg föräldrafigur och fungerande familjesituation uteblir söker sig barn i större utsträckning till andra gemenskaper. Det gör barnet mer sårbart för att påverkas av grupptryck från kamrater eller vuxna från kriminella kretsar.

Otillräckliga eller för konfliktfyllda uppfostringsmetoder är också stora riskfaktorer. Föräldrar som använder våld i hemmet, antingen mot varandra eller barnen, påverkar sina barn negativt. Detsamma gäller om föräldern använder en allt för hård eller våldsam uppfostringsmetod som gör att barnet i större utsträckning distanserar sig och döljer vad de gör från föräldern.

Ännu en riskfaktor är att föräldern inte visar ett tillräckligt tydligt eller konsekvent fördömande av normbrytande beteenden hos den unge. Föräldrarnas egna inställning och attityd till dessa beteenden formar även barnets inställning och attityd. Föräldrar har ofta stor makt att förmedla budskap och värderingar till sina barn. Om föräldern exempelvis själv rör sig i eller har rört sig i kriminella kretsar eller har en problematisk inställning till kriminalitet, utgör detta en riskfaktor för barnet. Att ha kriminella storasyskon utgör också en stor riskfaktor, särskilt för pojkar.

Familjen underskattas i ett samhälle som fokuserar på individuella faktorer.
Familjen underskattas i ett samhälle som fokuserar på individuella faktorer.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Förekomsten av parallellsamhällen eldar på problematiken. När många står långt ifrån resten av samhället påverkar detta även de normer och värderingar de själva tror på och lär ut till sina barn. De får svårt att ta till sig majoritetssamhällets normer. Det påverkar även förtroendet de har till svenska myndigheter och vilken hjälp de är villiga att motta. De blir även mindre benägna att samarbeta med myndigheterna.

Familjen är i regel den första gemenskapen i livet för små barn. Det är där många barn lär sig sina allra första lärdomar i livet. Forskningen visar vilken roll välfungerande och trygga familjer kan spela för att utgöra en skyddsfaktor från en kriminell livsstil. Man kan såklart aldrig förhandla bort det personliga ansvaret, och det är också viktigt att lyfta. Men i vårt individualistiska land underskattar man i samhällsdebatten ibland vikten av de små gemenskaper som formar oss människor.

Trygga familjer är en nyckel till ett tryggare Sverige. När familjerna mår bra, mår samhället bättre. Ingen familj är perfekt, men vikten av föräldrar som försöker och får tillräcklig hjälp kan inte underskattas. Familjerna har en ofta oersättlig roll i att ge individen en trygg anknytning och förmedla särskilt viktiga normer. Just därför borde frågan ges ett större utrymme.

Evin BadrniyaSkicka e-post