Tufft att vara företagare

I en nysläppt undersökning har Svenskt Näringsliv utrett svenska företags regionala utveckling. I undersökningen framkom flera intressanta detaljer. Bland annat det faktum att 87 procent av företagen inte växer, eller har en negativ utveckling i termer av antalet anställda. Dessutom skiljer sig förutsättningar åt en hel del beroende på var man bor.
Ledare • Publicerad 22 maj 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Nästan nio av tio av landets företag växer alltså inte. Ibland kan detta bero på att företagen helt enkelt inte vill, eller befinner sig i en tillvaro med magrande utsikter. Men Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, påpekar att bland dessa företag är det flera som faktiskt hade kunnat växa bara de haft bättre förutsättningar.

Något värt att uppmärksamma är de regionala skillnaderna. Förutsättningarna skiljer sig åt, beroende på vart i landet du bor. En viktig poäng i undersökningen är att Sverige helt enkelt inte är ett enhetligt företagarland.

Vad som är ett hinder skiljer sig i vissa fall åt från region till region. Ibland kan det röra sig om en bostadsbrist som sätter käppar i hjulet, i andra fall undermålig infrastruktur. Men gemensamt är att företag från alla håll och kanter i Sverige kämpar med kompetensförsörjning. Antalet anställda växer inte i en majoritet av svenska företag. Detta samtidigt som Sverige har EU:s fjärde högsta andel arbetslösa.

Foto: Janerik Henriksson/TT

En annan viktig poäng är att så mycket som 21 procent av företagen har vinstmarginaler på noll eller negativa vinstmarginaler. Det nyanserar bilden av företag och företagare, något som faktiskt behövs. Att vara företagare är inte synonymt med att bada i pengar eller alltid ha en smidig segling framåt. Tvärtom, i många fall.

”Att vara företagare är inte synonymt med att bada i pengar eller alltid ha en smidig segling framåt”

Nidbilden som lite väl ofta lyfts från vissa håll i debatten om företagare, är att de nästan sitter på ändlösa högar av pengar, samtidigt som de girigt och obehindrat roffar åt sig mer. Det stämmer inte. Långt ifrån alla svenska företag är storföretag med ständigt uppåtpekande prognoser, saftiga vinstmarginaler och en stadig mångmiljonsomsättning. I flera fall kämpar företagarna för att få saker och ting att gå ihop, och ens kunna fortsätta verksamheten.

Företagen är otroligt viktiga för Sverige, det är odiskutabelt. De är viktiga för tillväxten, välfärden, arbetstillfällena och så mycket mer. Men just nu är läget för landets företagare inte så bra som det hade kunnat vara, och det bör mana till handling. Särskilt när Sverige nu har en regering med flera partier som ofta brukar lyfta sitt engagemang för företagsamheten.

Ska fler företag kunna växa och utvecklas, behöver de få bättre förutsättningar–överallt i Sverige. Vissa saker behöver göras på nationell nivå, andra saker kräver särskilt riktade insatser beroende på vad regionen behöver. Men glasklart är det att mer behöver göras för företagen och företagarna. Nationellt såsom regionalt.

Evin BadrniyaSkicka e-post