Välkommen granskning av högskolan

Ledare Artikeln publicerades
Connie Dickinson seger i tingsrätten visar på bristerna i det svenska högskolesystemet.
Foto:Centrum för rättvisa/Handout
Connie Dickinson seger i tingsrätten visar på bristerna i det svenska högskolesystemet.

Mälardalens högskola måste betala tillbaka pengar till en student för att utbildningen varit undermålig. Fallet är principiellt viktigt.

Connie Dickinson från USA betalade 170 000 kronor för att gå en matematikutbildning på Mälardalens högskola. När kvalitén på utbildningen var undermålig valde hon att gå till domstol för att kräva pengarna tillbaka. Universitetskanslerämbetet (UÄK) gav också utbildningen underkänt på fyra av fem punkter. Fallet avgjordes nyligen i Västmanlands tingsrätt och gav Dickinson rätt mot högskolan. Rätten konstaterade att hennes utbildning i praktiken saknar värde. 

Principiellt är det ett riktigt beslut. Det är inte rimligt att en person som ingått ett avtal ska tvingas betala för något som denne inte har fått. Dessutom visar domen att privatpersoner som betalar för en statlig tjänst inte är rättslösa. Frågan är om det finns fler kurser och utbildningar som inte håller måttet i Sverige. Eftersom svenska studenter, till skillnad från Dickinson, inte behöver betala kursavgifter saknar de även rätten att kräva några pengar tillbaka.

Förmodligen är det en hel del utbildningar som inte får den kritik de förtjänar eftersom studenter i viss mån uppfattar den som "gratis". Det lockar även somliga att lägga mindre tid på studierna till förmån för sena kvällar på studentpubarna. Eftertankens kranka blekhet sätter in först när utbildningen är avslutad och studielånen ska betalas av.

Eftersom Sverige har en nästan unikt generös tillgång till högre utbildning är det därför avgörande att det finns myndigheter som säkrar kvalitén på högskolor och universitet. På senare år har UÄK intensifierat kontrollen av utbildningarna och det är viktigt att denna granskning fortsätter.

Tyvärr är kvalitétsänkningen av den högre utbildningen en ofrånkomlig effekt av den ständiga utökningen av antalet högskoleplatser. Om Sverige ska kunna konkurrera som kunskapsnation är lösningen inte ett ökat antal kurser som håller en låg nivå.

Tack vare Centrum för rättvisa, en oberoende stiftelse, kunde Dickinson driva sitt fall. Utan stiftelsen hade hon inte haft en chans att gå vidare. När en ensam person står emot statliga institutioner är det ofta en Davids kamp mot Goliat.