Vården i väster

Krisen vid Ljungby lasarett kräver ledarskap.
Ledare • Publicerad 15 mars 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det drar ihop sig till storm i länets västra delar. Det handlar om Ljungby lasarett som ser ut att tvingas stänga intensivvårdsavdelningen till sommaren. Detta ses som ett allvarligt hot mot hela verksamheten, facket påtalar att man knappast kan ha en riktig akutmottagning utan möjlighet till intensivvård. Och då faller verksamheten som dominobrickor, plösligt är man inget ”riktigt” sjukhus längre.

Företagare i kommunen stämmer in i kritiken, för dem är det viktigt att kunna rekrytera rätt personer. Och då är nära tillgång till kvalificerad vård en ganska stor sak. Anställda vid sjukhuset kallade till stormöte i förra veckan och lokala politiker lovade att kämpa för att verksamheten skall fortsätta. Samtidigt framkom att sjukvårdsdirektören sällan är på plats.

Dragkampen mellan Växjö och Ljungby är gammal inom Region Kronoberg. I Växjö är det lätt att glömma att staden i väster har sin egen gravitation och egen kultur. Det är egentligen konstigt att Ljungby är en del av Region Kronoberg.

Varje gång saken berörs bedyrar regionpolitiker att man skall fortsätta att satsa på sjukhuset i Ljungby, men de satsningarna måste hela tiden vägas mot investeringar i Växjö. Man har godkänt ombyggnationer och satsningar i Ljungby men med stigande räntor lär blickarna riktas mer mot Räppe. Länet kan inte ha två sjukhus som båda har problem, till slut måste man se till så att minst ett slipper återkommande trassel.

Sjukhusbygget i Räppe är en sådan sak som kan fälla avgörandet utan att politikerna tvingas fatta impopulära beslut. Läget och retoriken riktas västerut, man talar om snabbare tillgång för personer från andra delar av länet.

Den tvådelade regionen måste ha en gemensam framtidsvision.
Den tvådelade regionen måste ha en gemensam framtidsvision.Foto: Urban Nilsson

Den springande punkten är sommarscheman och bristen på sjuksköterskor. Det är ett problem som finns i hela vården. Sjuksköterskor har i dag avancerade arbetsuppgifter och det blir återkommande problem när de skall få sin lagstadgade semester. I Växjö har det främst varit på BB och neonatal och i Ljungby är det intensivvårdsavdelningen.

Region Kronoberg gör vad man kan för att fylla luckor med hyrpersonal men sådant kostar pengar. Trots sjuksköterskeutbildning vid Linnéuniversitetet är det svårt att få tillräckliga förstärkningar. Senast i veckan rapporterades om att många hoppar av utbildningen i ett sent skede, vilket gör det ännu svårare att säkra ny personal.

Det finns saker som man inte kan göra något åt. Ljungby ligger där det ligger, en del av Kronobergs län men nära Värnamo och med en timme till Halmstad. De ökande personalkostnaderna och förväntningarna på vården är också svåra att påverka, med dagens skattetryck räknar befolkningen med att tillgång till mycket bra vård. Samtidigt behöver offentliganställdas löner vara tillräckligt höga för att de skall vara en del av samhället.

Men andra saker kan man påverka. Läkare vid Ljungby lasarett pekar på att beslut efter beslut missgynnat sjukhuset på ett subtilt men kännbart sätt. Det kan finnas fog för det. Regionpolitikerna behöver bli tydligare med hur man tänker sig framtiden för Ljungbys sjukhus.

Jacob SidenvallSkicka e-post