Annons

Värderingar eller åsiktsfrihet?

Det blev lite dramatik i alla fall under Visbyveckans sista dag. När Ebba Busch skulle hålla sitt tal hade ett antal propalestinska aktivister uppenbarat sig med banderoll, flagga och röstresurser. Burop, och ord som ”mördare” och ”avgå” rungade gång på gång under den kristdemokratiska partiledarens tal.
Ledare • Publicerad 28 juni 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Busch var dock situationen vuxen och beslöt efter ett tag att frångå manus för att elegant läxa upp sabotörerna och belönades med rungande applåder av publiken. Inte för att fridsstörarna lät sig beröras men hon visade vem som ägde mötet. Ändå var situationen belysande för en öm punkt i hennes budskap.

Hon lät tyngdpunkten av sitt tal beröra de brännande frågorna om integration och svensk värderingsgemenskap och påpekade helt riktigt att Kristdemokraterna har varit tidigt ute och tagit inopportuna positioner kring sådant.

Annons

Vissa värderingar är inte valbara i Sverige, var budskapet. Vissa värderingar skall inte vara möjliga att välja bort om man skall vara en del av en fungerande samhällsgemenskap. Och hon syftade förstås på den sortens kulturellt rotade uppfattningar som till exempel tvångsgifte och hedersmord. Den sortens värderingar sprungna ur Mellanöstern som gång på gång stångas mot svensk moral.

Men vi har lagar mot tvångsgifte. Även mot mord och mot mängder av de värderingsuttryck som går på tvärs mot den kultur som tänks hålla ihop Sverige socialt. Att bortse från lagarna och istället fokusera på om folk har rätt eller fel värderingar är ett spår som riskerar att skrapa mot åsikts- och tankefrihet. Men just en sådan trend märks i svensk debatt.

Foto: Anders Wiklund/TT

Yttrandefrihet måste kunna innefatta friheten att ha udda värderingar, till och med åsikter som är helt väsensfrämmande för den miljö man befinner sig i. Det är i så fall när värderingarna omsätts i handlingar som innebär olägenhet eller fara för andra som det allmänna har anledning att ingripa. Distinktionen är inte oviktig.

”Yttrandefrihet måste kunna innefatta friheten att ha udda värderingar, till och med åsikter som är helt väsensfrämmande för den miljö man befinner sig i.”

Problemet med Sverige är att vi inte har lagar som är hårda nog, påföljder som är stränga nog och ett rättssystem som är resursstarkt nog. Hade vi haft det vore det mesta av värderingsdiskussionen överflödig. Då skulle uppehållstillstånd återkallas och personer fängslas på ett helt annat sätt än idag. Rättskulturen är svag och flat.

Den sortens flathet som leder till att en liten grupp kan störa ett politiskt möte med en partiledare i Almedalen utan att de närvarande poliserna haffar dem och drar iväg med dem.

Nu är det inte Ebba Busch som råder över tillståndsvillkor och polisingripanden, det är inte det som är poängen. Regler och förordningar är en produkt av ett kollektivt normsystem. Det är den kulturen som är problemet: Oviljan att ta i med hårdhandskarna för det gäller brott och straff och ivern att istället sätta tvingande ramar för vad folk skall tänka och tycka.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons