Annons

Vårdförsäkringar inte hotet mot välfärden

När man ser pressträffen där utredningen om privata sjukförsäkringar presenteras får man intrycket av att regeringen gör det lätt för sig.
Ledare • Publicerad 9 oktober 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Socialminister Lena Hallengren konstaterar att vård efter behov är den viktiga princip som man vill skydda genom att begränsa privata sjukvårdsförsäkringar, samtidigt kan inte utredningen slå fast att denna princip åsidosatts.

Hallengren uttalade vid pressträffen att man i mars 2020 fick indikationer på att personer med privat sjukförsäkring går före i vårdköerna, men inte ens den nu aktuella utredningen kan påvisa att dessa personer haft ett mindre vårdbehov än andra. Det går heller inte att bedöma omfattningen av de vässade armbågarnas framfart men ändå säger ministern att hon själv är ”väldigt bekymrad” över situationen.

Annons

Situationen är att mindre än en procent av de totala sjukvårdskostnaderna utgörs av privata sjukvårdsförsäkringar. I verkliga pengar är det förstås fortfarande stora summor, drygt tre och en halv miljard kronor per år. Nästan sjuhundratusen har en privat försäkring men nittio procent har det genom sitt företag eller fackförbund. Det handlar alltså om sjuttiotusen personer som har helt egna upplägg, men utredaren konstaterar att vi inte kan veta hur eller om dessa används.

Socialminister Lena Hallengrens oro framstår vara missriktad.
Socialminister Lena Hallengrens oro framstår vara missriktad.Foto: Anders Wiklund/TT

För att göra uppdraget rättvisa föreslår utredaren att regionerna får i uppgift att kontrollera privata vårdgivare som också tar emot patienter via försäkringarna så att köerna sköts på rätt sätt. För vissa är den åtgärden provocerande mild.

För andra är det ett utslag för försiktighet. Trots minister Hallengrens stora oro är bilden som framträder inte särskilt skrämmande. Snarare framstår regeringens oro som ett utslag för kontrollbehov. Det är inte ens klarlagt i vilken utsträckning människor använder sina privata försäkringar eller om deras vårdbehov faktiskt är mindre än andras. Det som stör regeringen, och Socialdemokraterna, är att människor inte sitter still och väntar på sin tur.

Det finns dock gott om sådana också. Vårdköerna är långa, särskilt till operation och ungdomspsykiatri. Regeringen har rumsterat om i vårdgarantin på ett sätt som gjort läkarkontakten mindre omedelbar. Samtidigt som man lagt tid på denna utredning pekar fackförbund på en viktigare faktor till att vården inte är så tillgänglig som den borde: det saknas utbildad personal. Specialistsjuksköterskor är en akilleshäl som man verkligen borde arbeta med.

Lyfter man blicken från vårdfrågorna är det också uppenbart att välfärden står inför större problem än att människor skaffar privata sjukvårdsförsäkringar. Smålandspostens ledarredaktion har de två senaste dagarna rapporterat om Försäkringskassans utestående miljardkrav kopplat till fusk med assistansersättningen samt Skatteverkets studie av brott kopplade till falska adresser. Det är svårt att komma ifrån intrycket att regeringen trycker till de grupper som är lättast att nå snarare än att sätta in krutet där det kan ge bäst utdelning.

I en socialdemokratisk värld är privata sjukförsäkringar nog ett hot mot välfärden och samhällsandan, för andra är det ett sätt att faktiskt få tillgång till vård. Hot mot välfärd och samhällsanda är inte svåra att identifiera om man lyfter blicken från partiets principprogram.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons