Vårt samhällsfarliga arbetsmiljöverk

Ledare ,

Återigen Arbetsmiljöverket. Återigen CE-märkningen. Vi skrev om den där myndigheten 12/3, om hur de inte ville ge generell dispens för samhällskritisk personal att använda skyddsmask 90 i kampen mot coronaviruset. Det var för viktigt med den där saknade CE-märkningen, som reglerade var produktansvaret fanns.

 

Det var i krisens begynnelseskede. Nu två veckor senare är läget mycket värre. Ett problem just nu är att vårdpersonal inte har skyddsmasker så att det räcker. Därför har frivilliga och företag försökt hjälpa till genom att göra egna ”nödmasker” och skänka dem till sjukhusen. Masker som kan vara gjorda som ett slags visir av plast. Inte det bästa men bättre än inget.

Foto: Anders Wiklund/TT

Då träder återigen Arbetsmiljöverket in. Sådana masker är ju inte godkända enligt reglementet. Enligt reglementet vankas därför vitesföreläggande för den som ger bort en sådan mask. De företagare som redan börjat distribuera dem ligger illa till.

Kritiken mot denna bottenlöst och i någon mening livsfarligt rigida hållning har inte låtit vänta på sig. Arbetsmiljöverket väljer därför den minst beundransvärda strategi man egentligen kan tänka sig. Man lägger ut ett uttalande på sitt officiella twitterkonto såsom lyder:

”Vi ser att det finns egentillverkade skydd till vårdpersonal och konstaterar att de inte är godkända, men vi har inte i något fall stoppat dem. Det är viktigt att personalen i vården har skydd som fungerar, så att de inte invaggas i falsk trygghet. Detta är arbetsgivarens ansvar.”

Man försöker alltså ducka för kritiken men utan att tydligt behöva backa från sin position. Man har inte stoppat de icke godkända maskerna. Men man säger inte heller att man inte kommer att bötfälla de frivilliga krafterna, vilket ju är det centrala. ”Man” är dessutom ett ansiktslöst twitterkonto. Inte någon ansvarig chef. På Twitter svarar ”man” inte på de naturliga följdfrågorna om huruvida man kommer eller inte kommer att bötfälla regelbrytare.

Det betyder alltså att situationen är exakt densamma alldeles oavsett Arbetsmiljöverkets ryggradslösa tweet. Företagare tvingas fästa en ekonomisk risk vid sin medmänsklighet.

Kanske borde Regeringskansliet gå ut med en egen tweet.

”Vi ser att det finns myndigheter som brister i omdöme så pass att deras syn på sitt uppdrag får en samhällsfarlig prägel under bekämpningen av coronaviruset. Det är viktigt att alla samhällsfunktioner agerar i enlighet med ett allmänt krismedvetande. I de fall det inte sker bör ledningen på aktuell myndighet bytas ut. Detta är regeringens ansvar.”