Annons

Växla upp mot könsstympning

Runt 40 000 kvinnor i Sverige befaras vara könsstympade. Av dessa är runt 7000 minderåriga flickor. Detta är djupt oroväckande. Kampen mot kvinnlig könsstympning måste högre upp på agendan.
Ledare • Publicerad 1 februari 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Kvinnlig könsstympning innebär att de yttre delarna av en kvinnas könsorgan helt eller delvis stympas. Flickor könsstympas oftast mellan åldrarna fyra till fjorton år och ingreppet görs oftast utan bedövning. De absolut flesta som könsstympas är själva från eller har bakgrund i ett land utanför Sverige.

Kvinnlig könsstympning medför många farliga men. Ingreppet kan orsaka blödningar, infertilitet, infektioner, traumareaktioner, stelkramp, utökad smärta vid menstruation, psykiskt lidande, framtida förlossningskomplikationer och i värsta fall död. Kvinnans sexualliv försvåras och begränsas avsevärt.

Annons

Ingreppet har ingen medicinsk grund. Kvinnlig könsstympning har primärt som syfte att kontrollera och begränsa kvinnors sexualitet. De som förespråkar ingreppen menar att de är viktiga för att kvinnan skall kunna ses som ren och oskuldsfull. Ingreppet har således täta band med hederskultur

Foto: Noella Johansson/TT

Kvinnlig könsstympning är inget annat än motbjudande och det är nedslående att tiotusentals kvinnor i ett modernt land som Sverige är offer. Dessutom riskerar därtill ännu fler unga flickor att bli utsatta i framtiden, om det fortsätter som idag. Signalen från samhället måste vara glasklar–kvinnlig könsstympning är aldrig okej. Det är en massiv kränkning som måste motarbetas med största möjliga kraft.

Trots att kvinnlig könsstympning kriminaliserades redan 1982 har ytterst få blivit fällda för brottet. Eftersom det rör en så intim och undangömd kroppsdel är det svårt att märka. Likväl är hederskulturen runt ingreppet i många fall så stark att kvinnor inte vågar larma eller anmäla. Det är därför viktigt att arbetet med att upptäcka och lagföra dessa brott förbättras.

”Kampen mot kvinnlig könsstympning måste högre upp på agendan.”

Myndigheterna som jobbar med dessa frågor måste få bättre verktyg och riktlinjer, samt se till att ha ett välfungerande samarbete. Vårdpersonal och annan myndighetspersonal som kommer i vardaglig kontakt med kvinnor måste dessutom få utökad kompetens att upptäcka om en kvinna utsatts eller är i riskzon för att bli utsatt.

Alla flickor och kvinnor i Sverige skall veta att deras kropp är just deras och skall vara fredad mot kvinnofientliga ingrepp. Alla kvinnor skall vara medvetna om sina fri-och rättigheter. De som bor i Sverige skall veta vilka lagar som gäller och förstå att de skall inställa sig efter dessa.

Informationskampanjerna på flera fronter måste intensifieras. Kvinnlig könsstympning medför som nämnt innan extremt många men som många av de utsatta kvinnorna vänjs vid att vara tysta om. Men könsstympning är inte normalt och skall inte behandlas som någon petitess. Det är därför även viktigt att informationen om exakt vilka konsekvenser kvinnlig könsstympning medför ökar. Konsekvenserna och farorna för den enskilda kvinnans hälsa och välmående är långt större än de flesta kanske har kunskap om.

Alla kvinnor i Sverige skall ha rätt att leva ett liv fritt från begränsande och smärtfyllda permanenta ingrepp som skadar deras hälsa och samliv. Därför måste man lägga in ytterligare en växel i kampen mot kvinnlig könsstympning.

Evin BadrniyaSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons