Vems islam talar vi om?

Ledare Artikeln publicerades

Självklart har IS, Boko Haram, Al-Qa’ida med flera med islam att göra, om man likt en islamolog ser islam som en idétradition. Att hävda något annat är bara dumt, skriver Jonas Svensson, docent i religionsvetenskap med islamologisk inriktning vid Linnéuniversitetet. Här ger han en kommentar till Lars F Eklunds krönika "Har verkligen inget av detta med islam att göra?" publicerad i Smålandsposten 2015-03.

Som islamolog verksam vid det lokala universitetet kan jag inte annat än känna mig påhoppad av idéhistorikern Lars F. Eklunds krönika den 9/3. Här återfinns ett svepande påstående om att islamologer i den offentliga debatten är delaktiga i att upprepa ett mantra om att ”islam är fredens religion och att jihadistiskt våld inte alls har stöd i verklig islam”. Jag tror jag talar för samtliga mina kollegor när jag hävdar att en sådan bedömning skulle vara fullkomligt främmande för oss.

Islamologer studerar muslimers religiösa föreställningar och praktik i historia och nutid, och runt om i världen. I detta studium ryms allt från jihadism till muslimsk religiöst motiverad HBTQ-aktivism. Poängen är att vi – till skillnad från Eklund – inte agerar uttolkare av vad som är ”verklig islam”. Vi studerar hur källor som Koranen, hadither och rättslärdas uttalanden har tolkats och tolkas på olika sätt på olika platser och i olika tider, och mer intressant: varför? I detta avhåller vi oss å det bestämdaste från att göra bedömningar av vad som är eller inte är ”verklig islam”, av den enkla anledning att en sådan bedömning inte skulle vara vetenskapligt hållbar. Den hör hemma inom teologin (i vid mening) inte inom vetenskapen.

Vi har inte metoder för att avgöra om en tolkning är mer korrekt än en annan. Vi kan endast uttala oss om vilka tolkningar som är mer spridda än andra (det kan vi observera); vilka som kan sägas vara ”mainstream” och vilka som är perifera, och framför allt hur detta förändras över tid.

Självklart har IS, Boko Haram, Al-Qa’ida med flera med islam att göra, om man likt en islamolog ser islam som en idétradition. Att hävda något annat är bara dumt (här är jag enig med Eklund).

Frågan är hur denna relation till traditionen ser ut, och varför den ser ut som den gör. De ovan nämnda rörelserna gör ett urval ur traditionen och skapar sin islam utifrån specifika tolkningsmetoder, vilka för övrigt överensstämmer med Eklunds: bokstavlig läsning av källorna, och ett selektivt val av signifikanta händelser och lärdas tolkningar i historien. Men – och det är ett centralt men – det finns gott om andra rörelser och individer som gör andra urval ur samma tradition, vilket det interna muslimska motståndet mot IS och andra, liknande aktörer visar.

Att beskriva, förstå och förklara mångfald, förändring och kamp om tolkningsföreträde – inom islam liksom inom andra religioner – är inte att försöka försvara islam. Det är att hantera verkligheten som den ser ut. Frågan om huruvida islam är en fredens religion eller ej är således i grunden felställd. Den kan vara både och, beroende på vems eller vilkas islam man för tillfället talar om.

Fakta

Jonas Svensson

Docent i religionsvetenskap med islamologisk inriktning vid Linnéuniversitetet.

Visa mer...