Villaägarnas varning till Kronoberg

Lägenhetsbyggen tar rampljuset för ofta.
Ledare • Publicerad 20 februari 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Villaägarnas Riksförbund har genomfört en mätning för att utse Sveriges bästa kommun för småhus. Det är en undersökning som inte är helt lätt att översätta men en tydlig trend är att Kronobergs kommuner presterar riktigt dåligt.

Ljungby och Älmhult är bäst i länet men kvalar in på plats 176 och 196, övriga är parkerade en bra bit ned i den sämsta tredjedelen. Lessebo har tappat en placering och landar på plats 269 av 290. Det finns saker som man behöver ta hänsyn till. Ett antal kommuner i Bohuslän och på Öland presterar extra bra eftersom fritidshus räknas som småhus. Det är områden som många vänder sig till för sommarstugor.

Men det finns ändå något att säga om undersökningen. Pendlingsmöjligheter är en faktor som påverkar i resultatet och i Kronoberg är det fortfarande bilpendling som dominerar.

Även flyttnetto är något som avgör placeringen. Och där ser det inte så ljust ut för Kronoberg de senaste åren. Det senaste årets resultat finns inte i kommunstatistiken ännu men från 2020 till 2021 har fyra positiva flyttnetton blivit till ett, det verkar bara vara Växjö som fortsätter växa (säkerligen på de andras bekostnad). Tingsryd, Markaryd och Älmhult går från ganska goda resultat till tydlig utflyttning. Det gör sitt för utvecklingen.

Högstorp byggdes blandat, men småhusen glömdes inte bort.
Högstorp byggdes blandat, men småhusen glömdes inte bort.Foto: Ingemar Kroon

Men det handlar också om vilken typ av hus som byggs och i Växjö kommun har byggboomen dominerats av flerfamiljshus. Senast tillgängliga statistik är från 2020 men visar en tydlig trend.F rån 2017 byggs det rejält i Växjö men både andel och antal småhus är mycket låg. Som småhus räknas förutom friliggande villor även radhus, fritidshus, parhus och bostadsrätter i hus avsedda för max tre hushåll. Villadrömmen är alltså ännu mera utspädd än statistiken från kommunen först kan tyckas visa.

Det är en trend som pågår i hela Sverige. Unga människor har i ett decennium angett att de gärna vill äga ett litet hus själva, men kommunerna släpper huvudsakligen fram dem som vill bygga hyresrätter. Enorm energi har lagts på att försöka lösa problemet att få fram nybyggda hyresrätter med tillräckligt låg hyra för att resurssvaga grupper skall ha råd, men intresset för kompakta stadsdelar med villor har lyst med sin frånvaro.

I Växjö byggdes 2020 cirka niohundra nya bostäder, av dessa var hundratrettiotre småhus. Boendetätheten i småhusen var 2,7 personer per bostad, en mer än genomsnittet för lägenheterna. Det är inte så konstigt att huspriserna stiger för familjer som får barn och vill ha en liten bit trädgård kring sitt hus.

En del av miljonprogrammet utgjordes av radhus och villor, man såg till att upprätthålla balansen mellan boendetyperna för att ge människor och familjer möjligheten att växa. Det borde gå att få in fler villor och parhus i Växjö. Stadskärnan är redan liten och kommunen borde satsa på att få människor som vill stanna här under längre tid.

Jacob SidenvallSkicka e-post