Torsten Janssons skogsköp ska locka fler till Kosta

New Waves vd Torsten Jansson har köpt 170 hektar skog söder om Kosta. Det är en helt privat investering på nästan tio miljoner. Men den kommer i första hand till nytta för besöksnäringen.
KOSTA • Publicerad 7 februari 2016