Lobbyn

Arenastaden–en gigantisk felsatsning av Växjö kommun

Lobbyn Artikeln publicerades

I Magazinet den 27 oktober 2011 fanns en helsida där Arenastaden, norra Europas största idrottsarena, presenterades i hela sin glans och omfattning.

Häpnadsväckande men inte förvånande så fanns det inte någon anläggning i detta enorma bygge för den största flicksporten nämligen ridning, en sport som är under utdöende därför att kommunerna väljer att satsa på mer publika manliga sporter. I artikeln fanns också en kort mening om att investeringen då var beräknad till 600 miljoner kronor.
I Smålandsposten den 12 november rasade Johanna Storbjörk över de effekter som började skönjas i kölvattnet av Arenabyggena. Ilskan berodde på att det plötsligt saknades pengar i fritidsnämndens budget för föreningsbidrag. Kommunstyrelsens ordförande svarade: ”Jag har en klar idé om hur vi ska lösa det”. Frågan är hur idérikedomen ser ut nästa gång då skolan, vården och omsorgen drabbas.
I Smålandsposten den 28 mars i år fick vi bekräftat det många redan misstänkt, att storklubbarna behöver ytterligare miljoner från kommunen. Lakers begärde 10 miljoner (utöver tidigare 246 miljoner) och Öster 14 miljoner (utöver tidigare 190 miljoner). Kommunstyrelsens ordförande svar denna gång var:, ”Det är osannolikt att kommunen kommer att säga nej”. Denna uppfattning bekräftade han den 16 april genom uttalandet: ”Grundtipset är att vi beviljar lånen”. Å andra sidan upprepar han att klubbarna inte kan komma till kommunen och rekvirera pengar. Men det är precis vad klubbarna gör och det med stor framgång. Kommunstyrelsens arbetsutskott bekräftar nämligen förfarandet med rekvisition när man den 23 april sa ja till de nya 24 miljonerna.
Det är inte utan anledning som vän av ordning funderar över hur rik Växjö kommun egentligen är. Här spenderar kommunen storstilat och tämligen okritiskt kanske upp mot en miljard kronor för att bygga och driva Arenastaden under kommande decennier.
Eftersom bygget ska stå i bortåt 100 år lär det efterhand behövas ytterligare några hundra miljoner för drift, underhåll och reparationer. Lika säkert, som att Arenastaden är en gigantisk felsatsning, är att det blir kommuninvånarna som får betala notan när klubbarnas kassor är tomma och publiken uteblir. Värst blir det för majoriteten av invånarna i Växjö kommun som inte är intresserad av idrott.
Det är tydligt att Växjö kommuns företrädare har fått ännu ett allvarligt anfall av hybris. På samma storhetstema har ju kommunen tidigare utnämnt Växjö till ”Europas grönaste stad”. Men det finns inte och har aldrig funnits någon officiell utmärkelse som tilldelats Växjö som gör att kommunen förtjänat detta epitet.
Kanske minns läsarna företagsledaren Refaat El-Sayed som sa sig vara doktor i biokemi men när hans lögn om sin doktorstitel avslöjades åkte han ut från de fina sällskapen och försvann i dimman. Jämför man Växjö kommuns påstådda kollektiva utmärkelse och El-Sayeds personliga så finns det likheter som en påtagligt förvrängd och grandios egenbild.
Kommunens storhetsvansinne är inte slut med Arenastaden och Europas grönaste stad utan nästa exempel blir, precis som i New York och Stockholm, bygget av World Trade Center på stationsområdet. Frågan som återstår är hur snart Turning Torso Växjö kommer upp på kommunstyrelsens dagordning.
De som styr kommunen saknar uppenbarligen karta, kompass och orienteringsförmåga, vilket förklarar varför man gått vilse i sina försök att visa framåtanda och göra rätt saker. Man har nämligen missat alla kontroller där den grå massan, de man är satt att representera, väntat på att få vara delaktiga i viktiga och dyrbara vägval för framtidens Växjö. Beteendet visar i stället på att några vill skapa monument över sin egen storhet och det sker tämligen ostört i småstaden Växjös politiska sandlåda.
PER-OLOF CARLSTRÖM