Lobbyn

Det ska vara lönsamt att bry sig om miljön

Lobbyn Artikeln publicerades

För att ett hus ska vara klimatsmart är det viktigt att det är välisolerat, så att så lite värme som möjligt läcker ut. Detta är inte bara lönsamt för miljön utan även för privatekonomin på lång sikt, skriver Mia Engman och Oliver Rosengren, Moderata Ungdomsförbundet.

Det är skillnad på i dag och för tjugo år sedan. Klimatförändringen och miljöproblem är i dag ett mer frekvent samtalsämne än då. Allt mer talar man om olika typer av energiförsörjning, priser på miljöbilar och om man källsorterar eller inte. Vardagsdiskussioner om miljö med vänner, under fikarasten på arbetsplatsen och vid middagsbordet i hemmet har blivit allt mer vanligt. Vikten av detta kan inte understrykas nog, för det är tillsammans på lokal nivå som vi kan göra stor skillnad.
Europas grönaste stad har kommit långt, men arbetet har inte tagit slut. Nya mål sätts upp och hårt arbete utförs för att nå dessa. Men vad kan underlättas för människor på lokal nivå att genom vardagliga val ta ansvar för miljö och klimat?
I dag sker pågående ombyggnationer av människors hem runt om i Växjö. Många hus byggda före och under 70-talet är i behov av renovering i allmänhet och ofta omisolering i synnerhet.
För att ett hus ska vara klimatsmart är det viktigt att det är välisolerat, så att så lite värme som möjligt läcker ut. Detta är inte bara lönsamt för miljön utan även för privatekonomin på lång sikt. Att installera solceller på taket för att exempelvis värma upp varmvattnet i fastigheten har samma effekt för både miljön och privatekonomin.
Den na typ av miljöeffektiviserande renoveringar är något som borde uppmuntras. Det behövs fler ekonomiska incitament som gör att det lönar sig för Växjöborna, liksom företagen i kommunen, att renovera sina fastigheter så att de blir mer miljövänliga. Moderata Ungdomsförbundet föreslår därför att ett så kallat MER-avdrag, miljöeffektiviserande renoveringar-avdrag, i likhet med ROT-avdraget, för att det ska bli lönsammare att ta ansvar för miljön.
Sträckan mellan bostad och arbete alternativt skola innebär daglig pendling för somliga. Människors flexibilitet med egna transportsmedel, såsom bil, är ofta ett måste för att resan till den dagliga sysselsättningen ska fungera. Det har en given negativ effekt på miljön när en grupp människor använder en bil var, hellre än att åka tillsammans i buss eller tåg.
Kollektivtrafiken måste bli ett självklart alternativ för fler som pendlar och något som känns smidigt och bra. För att underlätta för människor att ta ansvar för miljön genom vardagliga beslut, såsom val av transport, skulle tidtabellerna för länstrafiken Kronoberg behöva ses över. De hade kunnat utformas ännu mer efter behov och efterfrågan för att dels slippa att brist på avgångar gör att man behöver ta bilen och dels att bussarna går tomma vid tillfällen där efterfrågan är liten. Att ta ansvar för miljön måste bli lättare.
Matchen ska inte stå mellan ett smidigt livspussel eller mer pengar över i plånboken och viljan att ta hand om miljön. Kortfattat, det vara lätt och lönsamt att bry sig om framtiden i Europas grönaste stad!
Mia Engman
Oliver Rosengren