Lobbyn

Låt Växjö kommun ta över arbetsförmedlingen

Lobbyn Artikeln publicerades

Arbetsmarknadspolitiken och näringslivspolitiken måste gå hand i hand. Om Växjö kommun fick överta arbetsförmedlingens ansvar skulle det möjliggöra lokala åtgärder, skräddarsydda efter våra förutsättningar, och samordningsvinster som skapar mer nytta för resurserna, skriver Oliver Rosengren

Öppet brevtill Ylva Johansson, statsråd och chef för arbetsmarknadsdepartementet som besöker­ Växjö i?dag.
Det överordnade målet för vår arbetsmarknadspolitik är att ta steg mot full sysselsättning. I?dag har arbetsförmedlingen ansvar för stora delar av de redskap som är centrala i det arbetet. Växjö kommun upplever inte att arbetsförmedlingen fullgör uppgiften. Växjö kommun har därför ansökt hos regeringen om att bli pilotkommun för en ny, lokal arbetsmarknadspolitik

Då de statligainsatserna­ är otillräckliga tvingas Växjö kommun att göra egna insatser, anpassade till den lokala och regionala­ arbetsmarknadens behov. Det är ett in­effektivt dubbelarbete.
Kommunen har i?dag ansvar för näringslivs­utvecklingen. Arbetsmarknadspolitiken och näringslivspolitiken måste gå hand i hand. Om Växjö kommun fick överta arbetsförmedlingens ansvar skulle det möjliggöra lokala åtgärder, skräddarsydda efter våra förutsättningar, och samordningsvinster som skapar mer nytta för resurserna.

Växjö kommunhar starka­ incitament att föra en offensiv arbetsmarknadspolitik. Vi bär ansvaret för försörjningsstöd till dem som saknar arbete. De ekonomiska kostnaderna­ för statens otillräcklighet faller därför på kommunen, de sociala på våra medborgare.
Vi har goda erfarenheter av våra lokala lösningar. Ett av våra framgångsrika projekt är Framtid Kronoberg. Det är riktat till unga som står långt ifrån arbetsmarknaden. Drygt 60 procent av deltagarna har gått till utbildning eller arbete. Externa utvärderare bedömer att projektet står sig starkt i jämförelse med motsvarande projekt i Sverige och övriga Europa. Som pilotkommun ser vi fram emot att utvärderas noga och kunna ligga till grund för ny arbetsmarknadsforskning. Vi har i?dag ett väletablerat samarbete med Linnéuniversitetet.

Där Alliansregeringensreformkraft inte räckte till är det vår förhoppning att Ylva Johansson har modet. Med samlat ansvar för arbetsmarknadspolitiken vill vi fortsätta pressa tillbaka utanförskapet och ta nya steg mot full sysselsättning. Vi hoppas du vill ge oss möjligheten.

Oliver Rosengren
Tillträdande ordförande
Nämnden för arbete och välfärd