Lobbyn

Näktergalen behövs –satsa för framtiden

Lobbyn Artikeln publicerades

Näktergalen Växjö är ett mentorsprojekt som vänder sig till studenter på Linnéuniversitetet, studieort Växjö. Projektet syftar till att skapa möten mellan grundskolebarn i åldern åtta till tolv år och studenter vid universitetet, skriver­ Håkan Hansson, projekt­ledare för Näkter­galen Växjö.

Många gångertänker man kortsiktigt när det gäller olika satsningar. Blir det några ekonomiska vins­ter?
Eller är det kanske så att de lång­siktiga mänskliga vinsterna kan överväga de kortsiktiga ekonomiska? Kan det kanske till och med vara så att det blir långsiktiga ekonomiska vinster?
Efter allt vad man har kunnat läsa, höra och se i media den senaste tiden när det gäller skolresultat, lika värde, segregering med mera så borde svaret vara självklart!
Trots det är det just dessa frågor jag ställer mig som projektledare för Näktergalen mentorsprojekt, ett samverkans projekt mellan Växjö kommun­ och Linné­universitetet som har funnits i Växjö sedan 2009, (sedan 2012 har även Swedbank varit med som extern finansiär), nu när projekttiden börjar närma sig sitt slut!

Näktergalen Växjöär ett mentorsprojekt som vänder­ sig till studenter på Linnéuniversitetet, studieort Växjö. Projektet syftar till att skapa möten mellan grundskolebarn (Cent­rumskolan, Islamiska skolan,­ Pilbäckskolan och Ulriksbergskolan) i åldern åtta till tolv år och studenter vid universitetet.
Mentorn träffar sitt barn en gång i veckan under perioden oktober­ till maj och de hittar då på olika saker som de bestämmer tillsammans, till exempel läsa, besöka bibliotek,­ bada, baka, fiska, lära känna­ Växjö, besöka olika sponsrade idrottsevenemang och idrottsanläggningar, idrotta och spela spel, med mera.

I mötetmellan student och barn skapas en relation där man ger och tar, lär sig något om sig själv och berikar varandra. Grundtanken bakom Näkter­galen är ömsesidig nytta­ för alla inblandade.
För både barn och mentorer innebär Näktergalen ny vänskap, nya kun­skaper och nya erfarenheter. Vi lär oss att förstå varandras likheter och olikheter. De som kanske inte skulle ha träffats, träffas nu.
För barnen finns många vins­ter med att ha en mentor. De får en egen vuxen vän som ger dem tid och uppmärksamhet. Mentorn blir en länk till nya upplevelser och vyer men också en förebild som kan bidra till ökat självförtroende och självkänsla.

Under sin tidsom mentor­ tränar studenterna många värdefulla kompetenser, bland annat ledarskap, problemlösning, förhållningssätt, värderingsförmåga samt att visa självkännedom och empatisk förmåga vilket de kan komma att ha nytta­ av både i utbildningen och i sina fram­tida yrken. Genom att vara mentor lär man sig om livet, man kan kalla det en bildningsresa som sker parallellt med den utbildningsresa som studenterna­ gör. Något viktigt att bära med sig i sitt CV. Det långsiktiga målet med Näktergalen är att bredda rekryteringen till högskolan och motverka social snedrekrytering samt att utbilda goda samhällsmedborgare.

De gjordautvärderingarna visar på att barn, föräldrar, studenter, skolor och andra involverade är mycket nöjda med Näktergalen mentorsprojekt.
Näktergalen mentorsprojekt har nu påbörjat sitt sista mentorsår i denna projekttid (2012-2015) och det verkar finnas tvivel från Växjö kommuns sida att fortsätta detta sam­arbete. För att projektet ska kunna fortgå måste både kommunen och universitetet finnas med och Linné­universitetet är positivt till en fortsättning under förutsättning att även Växjö kommun ställer upp.

Håkan Hansson.