Ettans Mopeder och Trädgård AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Årsredovisningen för Ettans Mopeder och Trädgård är klar. Företaget omsatte cirka 14,5 miljoner kronor, 3,2 procent mindre än under 2021. Resultatet före skatt är i nivå med föregående år, cirka 950 000 kronor.
Publicerad fredag 13:04