Näringsliv

Nystartad fastighetsförvaltare i Växjö

Gbj Bostad Råstenen Mitt AB ska ägna sig åt att "äga och förvalta fastigheter".
Publicerad 14 juni 2021