Näringsliv

Nytt byggföretag startar i Växjö

Enligt Mt Sanering AB själva kommer deras verksamhet bestå i att "bedriva riv-, sanerings- och håltagningsuppdrag samt utföra servicearbeten inom byggsektorn ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Publicerad 15 november 2021